Nieuwsbrief Nederlandse Triage Standaard

Versie 4 NTS beschikbaar

De vierde versie NTS is eind januari beschikbaar. Voor deze versie hebben triagisten, wetenschappers en artsen in een landelijke bijeenkomst input geleverd: wat kan beter, wat wordt gemist, wat moet worden behouden. De veranderingen die zijn doorgevoerd, zijn gebaseerd op praktijkervaring, wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen. De NVSHV en het NHG hebben NTS versie 4 als triagestandaard vastgesteld.

Tijdens de Kootwijkconferentie (verslag lezen? meer >>) hebben dertig experts (wetenschappers, triagisten uit de keten van acute zorg , MMA’s, GGZ-psychiaters, huisartsen en SEH-artsen) versie 4 beoordeeld en besproken. Deelnemers onderstreepten vrijwel unaniem het belang van integraal gebruik van NTS als de triagestandaard in de keten van de acute zorg.

 

De belangrijkste veranderingen in versie 4 zijn:

grotere betrouwbaarheid door meer eenvoud en eenduidigheid,

grotere veiligheid door extra aandacht voor ondertriage en vervolgfuncties,

meer recht doen aan het verschil tussen telefonische en fysieke triage in de vervolgfuncties; de adviezen zijn beter toegesneden op de wensen van de triagisten.

 

Meer informatie over de wijze hoe versie 4 tot stand is gekomen,meer >>  Het overzicht van de belangrijkste wijzigingen kunt u ook vinden op www.de-nts.nl meer >>

 

Op 30 juni a.s. wordt het NTS project afgerond. In de laatste fase van het project wordt de landelijke implementatie voorbereid. Ook worden de kosten die de invoering van NTS voor organisaties met zich meebrengt, in het 2e kwartaal van dit jaar inzichtelijk gemaakt. De projectorganisatie gaat vervolgens per 1 juli over in een defenitieve organisatie.

 

De NTS-stuurgroep heeft aan twee leveranciers het NTS-Keurmerk verleend: Semlab (Meditra-NTS) en Labelsoft (Callmanager-NTS). Beide applicatieleveranciers voldoen aan de door de NTS organisatie gestelde eisen. Het is aan (regio)organisaties zelf te bepalen aan welke applicatie zij de voorkeur geven.

ICT leveranciers met NTS-Keurmerk

Drie leveranciers (waaronder ZIS-leveranciers) hebben inmiddels te kennen gegeven dat zij ook in aanmerking willen komen voor het NTS-Keurmerk. Leveranciers die in belangstelling hebben voor het NTS-Keurmerk kunnen contact opnemen met het secretariaat (secretariaatNTS@de-nts.nl).

 

Alle deelnemende pilotregio’s -IJsselland (Zwolle), Harderwijk, Apeldoorn, Amersfoort/Utrecht, Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant- hebben besloten om ook de komende jaren door te gaan met NTS. In deze regio’s wordt met grote belangstelling uitgekeken naar de verbeteringen in versie 4.

 

Nieuws uit de regio’s

Nieuwe regio’s

In het eerste kwartaal van 2011 starten twee nieuwe regio’s met de pilot. Door de deelname van de MKA en de spoedposten van deze regio’s wordt de hele keten betrokken.

Regio Zuid-Limburg

Vanaf begin 2011 zullen de huisartsenposten Heerlen, Maastricht, de SEH’s van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, Atrium MC Heerlen en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) starten met de invoering van NTS.

Regio Kennemerland

Op 1 maart 2011 start de Spoedpost Kennemerland met NTS. Beide locaties van het Kennemer Gasthuis hebben een spoedpost: een combinatie van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De spoedpost biedt op één plek acute huisartsenzorg én acute ziekenhuiszorg.

 

Publicatie

In het internationale tijdschrift ‘Family Practice’ is een wetenschappelijk artikel verschenen: onder de titel: “Validity of Telephone andPhysical Triage in Emergency Care: The Netherlands Triage System”. Dit artikel is te vinden op

www.de-nts.nl meer

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, ga naar www.de-nts.nl of mail naar secretariaatNTS@de-nts.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.