Sprekers

  • Marieke Schuurmans

Chief Healthcare Organization en hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht

Prof. dr. Marieke Schuurmans is Chief Healthcare Organization bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht.  Van 1990 tot 2021 was  zij werkzaam bij het UMC Utrecht, waar zij diverse functies vervulde als verpleegkundige, verpleegkundig specialist en leidinggevende Geriatrie, onderzoeker en docent Verplegingswetenschap. In 2001 promoveerde zij op onderzoek naar herkenning van het delirium door verpleegkundigen en ontwikkelde de Delirium Observation Screening Scale (DOSS). Zij is expert op het terrein van zorg voor ouderen met multimorbiditeit en houdt zich vanuit de NZa bezig met de transitie naar passende zorg.

  • Michiel Gorzelman

SEH arts in het OLVG

  • Jeroen van Roosmalen

SEH arts en voorzitter sectie GroenER NVSHA     

  • Doutsje Idzenga

SEH arts en voorzitter sectie Palliatieve zorg NVSHA

Na 12 jaar SEH arts te zijn geweest heeft Doutsje van palliatieve zorg haar aandachtsgebied gemaakt door een kaderopleiding tot consulent palliatieve zorg te volgen.  Doutsje is voorzitter van de NVSHA sectie palliatieve zorg.

Volgens Doutsje wordt palliatieve zorg vaak verward met terminale zorg. Het ontbreekt nog aan kennis wanneer er indicatie is voor palliatieve zorg zoals bij patiënten met COPD, Diabetes Mellitus en hartfalen.

  • Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Onderzoek is voor Lilian een middel om de evidence in patiëntenzorg en onderwijs te verbeteren. Haar drijfveer? Tot impactvolle verbeteringen komen door praktijkgericht onderzoek in samenwerking met professionals uit onderwijs en praktijk, onderzoekers, patiënten en naasten. Daarnaast is ze voorzitter van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC), die zich richt op het beperken van de impact van een intensive care-opname op patiënten, familie en zorgprofessionals.

  • Lidwiena Geurts

verpleegkundige en vitaliteitscoach

Naast verpleegkundige werkt Lidwiena als gezondheidswelzijnscoach/adviseur in het JBZ met als aandachtsgebied het gezondheidswelzijn van de JBZ’er.

  • Joost Noordman

Joost Noorman, spoedeisende hulp verpleegkundige bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Als net afgestudeerd HBO-V verpleegkundige kwam ik in 2018 binnen bij Noordwest Ziekenhuisgroep op de acute opname afdeling. Al gauw raakte ik betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe afdeling acute zorg (AAZ). Deze afdeling bestaat momenteel uit de spoedeisende hulp, medium care en observatorium. In juni komt hier ook het spoedplein bij, waar de spoedeisende hulp en huisartsenpost volledig zijn geïntegreerd. Ondertussen heb ik mij gespecialiseerd tot spoedeisende hulp verpleegkundige. Het is enorm interessant en uitdagend om samen met collega’s van andere afdelingen en organisaties vorm te geven aan een gloednieuwe afdeling waar je zelf komt te werken.