Nieuws

Schot bij SEH Flevoziekenhuis

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost bij het Flevoziekenhuis in Almere.

De agenten waren rond 05.00 uur naar de Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis gegaan omdat een man en een vrouw zich daar zouden hebben misdragen. Het tweetal zat op de balie, waarop ze door de agenten naar buiten werden begeleid. De agent loste een waarschuwingsschot toen hij en een collega buiten werden aangevallen. De verdachten zijn aangehouden.

Meldcode kindermishandeling

Eind 2010 zullen alle beroepskrachten in Nederland werken met een meldcode kindermishandeling. De NVSHV heeft er altijd voor gepleit deze meldcode te laten gelden voor iedereen die werkt binnen de acute zorg. 

De code beschrijft hoe beroepskrachten dienen te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling. Er staan aanwijzingen in voor de stappen die een arts of verpleegkundige kan zetten. Deze kan als eerste zijn zorgen voorleggen aan de ouders. Er staat ook in hoe hij of zij een dossier kan bijhouden en welke gegevens uitgewisseld kunnen en mogen worden. Tenslotte geeft de meldcode richtlijnen voor de contacten met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

De arts werkte al langer met de meldcode. Vanaf eind 2010 is deze er dus ook voor de verpleegkundigen.

Nieuw bestuurslid NVSHV

Ing. Hermien ten Bolscher (52) is toegetreden als bestuurslid van de NVSHV. Zij werkt als leidinggevende van de Acute Zorg in de Isala Klinieken te Zwolle. Tijdens de vele jaren die zij in de hartfunctie heeft gewerkt was zij ook bestuurslid van die beroepsvereniging.  

“De SEH zal meer en meer een acute zorg afdeling worden waar een belangrijk deel van de ketenzorg plaats vindt,” zegt zij. “Ik hoop samen met de andere bestuurleden de belangen te behartigen die noodzakelijk zijn om de komende jaren de juiste keuzes te maken en voldoende financiering voor de zorg te behouden.”