Nieuws

Patient schenkt SEH CT-scanner

Een patient van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de SEH van het ziekenhuis een CT-scanner geschonken.

 

De scanner vertegenwoordigt een waarde van een miljoen euro en is exclusief bedoeld voor de spoedeisende hulp. Met de scanner kunnen mensen snel worden gediagnosticeerd en behandeld. Hierdoor kan vooral snel ingegrepen worden bij de behandeling van herseninfarcten. Het ziekenhuis in Eindhoven is het eerste in ons land met een moderne CT-scan op de spoedeisende hulp.

31 aanvragen programma Spoedzorg

Voor de tweede subsidieronde van het programma Spoedzorg zijn 31 subsidieaanvragen ingediend. Deze ronde sloot in maart en had als thema ‘Organisatie van samenwerking’.
 
Projecten waarbij de (regionale) samenwerking tussen ketenpartners centraal staat met als doel een betere kwaliteit van ketengerichte acute zorg te bereiken, komen voor subsidie in aanmerking. Eind juni wordt bekend gemaakt welke projecten subsidie ontvangen. Het beschikbare budget is 1 miljoen euro. De gehonoreerde projecten starten uiterlijk op 1 december.
 

NVSHV: SEH’s sluiten slecht idee

De NVSHV vindt het bezuinigingsvoorstel van de overheid veertig SEH afdelingen van de honderd te sluiten te drastisch en kort door de bocht. De beschikbaarheid van de spoedeisende hulp komt daardoor in gevaar en er is onvoldoende nagedacht waar zelfverwijzers dan wel terecht kunnen.

 In de praktijk blijkt het niet makkelijk mensen van de SEH weg te sturen naar de huisarts. Momenteel is bij de huisartsen onvoldoende capaciteit aanwezig om alle ‘zelfverwijzers’ te zien en bovendien zullen zij meer geld vragen voor het werken in de avond-, nacht- en weekenduren.

Daarnaast is het volgens de NVSHV niet wenselijk dat er grote SEH ‘fabrieken’ worden gevormd. Frans de Voeght, voorzitter NVSHV zei dat in het programma ‘De Praktijk’ op Radio 1.

De vereniging pleit voor meer samenwerking tussen huisartsenposten en ziekenhuizen, maar ook voor betere afspraken tussen ziekenhuizen onderling: moeten alle SEH’s in de ‘off hours’ hun deuren openhouden of is concentratie van zorg mogelijk zonder dat daarbij de beschikbaarheid/bereikbaarheid in gevaar komt. Verder vindt de NVSHV dat er meer taken aan verpleegkundigen moeten worden overgelaten.

Triage april is uit

De nieuwe aflevering van Triage is verschenen. Ben je lid, dan zal deze binnenkort bij je in de bus vallen. Vanaf deze aflevering is de Triage vormgegeven volgens de nieuwe huisstijl van de NVSHV.

In deze Triage onder meer ervaringen van leden met agressief gedrag op de SEH, de afdelingshoofden SEH van het Amphia ziekenhuis Breda aan het woord en het verslag van een bijzondere stage in Shanghai.

36.000 mensen op SEH door gladheid

De afgelopen winter zijn 36.000 mensen terechtgekomen op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Dat zijn er acht keer zo veel als gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dat heeft de Stichting Consument en Veiligheid berekend.

Ruim driekwart van de slachtoffers was uitgegleden op straat of op het trottoir. Meer dan de helft had een botbreuk opgelopen. 15 procent moest worden opgenomen in het ziekenhuis.
De directe medische kosten worden geraamd op in totaal 90 miljoen euro. De kosten als gevolg van arbeidsverzuim bedragen naar schatting 130 miljoen euro. Dat betekent volgens de stichting dat ongelukken door gladheid in totaal 220 miljoen euro hebben gekost.

Nieuwe huisstijl NVSHV gelanceerd

Voorzitter Frans de Voeght van de NVSHV lanceerde op het NVSHV-congres van 30 maart in De Reehorst in Ede de nieuwe huisstijl van de NVSHV. 

De Voeght lichtte toe dat NVSHV een serieuze gesprekspartner is van overheden en ziekenhuizen en dat ook uit wil stralen. Vandaar dat het bestuur heeft  besloten NVSHV vanaf april te presenteren in een frisse en professionele, nieuwe huisstijl. De deelnemers aan het congres maakten direct kennis met uitingen van de nieuwe huisstijl, zoals een NVSHV-presentatiewand in de hal van de Reehorst en de eerste aflevering van de NVSHV nieuwsbrief. Vanaf april zullen NVSHV-leden die ontvangen via mail. Op het congres ging ook de vernieuwde website van NVSHV de lucht in.

SEH kan efficiënter

Recent onderzoek in het AMC Amsterdam toont aan dat patiënten sneller en efficiënter worden geholpen als verpleegkundigen op de spoedeisende hulp meer verantwoordelijkheid krijgen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat verpleegkundigen meer taken van de arts kunnen overnemen zonder dat de kwaliteit van de zorg afneemt. Het gaat daarbij om het aanvragen van diagnostische onderzoeken, zoals röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek of een hartfilmpje. De wachttijd op de spoedeisende hulp nam hierdoor bovendien met gemiddeld 14 procent af. In totaal werden ruim zevenhonderd patiënten opgevangen volgens de nieuwe methode.  

Tijdens het onderzoek controleerden artsen achteraf of de verpleegkundige de juiste onderzoeken had aangevraagd. Dat bleek in 93 procent van de gevallen zo te zijn.

Het onderzoek het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam werd uitgevoerd door technisch bedrijfskundige Remco Rosmulder van de Universiteit Twente. Een artikel over zijn onderzoek verschijnt komende maand in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Schot bij SEH Flevoziekenhuis

Een politieagent heeft een waarschuwingsschot gelost bij het Flevoziekenhuis in Almere.

De agenten waren rond 05.00 uur naar de Spoedeisende Hulp van het Flevoziekenhuis gegaan omdat een man en een vrouw zich daar zouden hebben misdragen. Het tweetal zat op de balie, waarop ze door de agenten naar buiten werden begeleid. De agent loste een waarschuwingsschot toen hij en een collega buiten werden aangevallen. De verdachten zijn aangehouden.