Symposium mei

Op 17 en 18 mei is er symposium Clinical management and preparedness for patients with high consequence infectious diseases (Masterclass HLIU & ceremonial opening (campaign-archive.com)) Verpleegkundigen die een rol spelen in de mogelijke opvang van dit soort patiënten vallen ook binnen deze doelgroep. Accreditatie is aangevraagd.

Verpleegkundig leiderschap en de SEH.

Op 22 november 2021 is het ETZ gestart met het VCO (Verpleegkundig Crisis Overleg). Tijdens de COVID golven is de ervaring dat verpleegkundigen onvoldoende zeggenschap hebben bij de beleidsvoering in de organisatie. Maarten Gribnau, SEH-verpleegkundige van het ETZ, komt aan het woord Verpleegkundig leiderschap en SEH