Verpleegkundig leiderschap en de SEH.

Op 22 november 2021 is het ETZ gestart met het VCO (Verpleegkundig Crisis Overleg).

Tijdens de COVID golven is de ervaring dat verpleegkundigen onvoldoende zeggenschap hebben bij de beleidsvoering in de organisatie.

Maarten Gribnau, SEH-verpleegkundige van het ETZ, komt aan het woord

Verpleegkundig leiderschap en SEH