Start werkgroep BAZ-EPA’s vanuit de NVSHV

Denk mee over de recente ontwikkelingen van de Basis opleiding Acute Zorg en SEH opleiding

Op 15 december jl organiseerde de NVSHV een webinar met als onderwerp “De recente ontwikkelingen van de Basis opleiding Acute Zorg en SEH opleiding”, waaraan 58 personen aangesloten zijn. Na een korte presentatie over de verschillen tussen het oude en nieuwe opleiden is samen gesproken over de implementatie in de praktijk en de vraagstukken die een ieder hier bij heeft. Uiteindelijk heeft dit tot een mooie discussie geleidt, waaruit naar voren is gekomen dat het een onderwerp is dat kritisch gevolgd moet worden. Om deze reden start er begin 2022 vanuit de NVSHV een brede werkgroep BAZ-EPA’s.

Wil jij met ons meedenken, lid worden van deze werkgroep of je ervaringen met ons delen. Mail dan naarinfo@nvshv.nl.