Nieuwe voorzitster van de NVSHV

Per 1 juli 2021 draagt Artze Prins, voorzitter NVSHV, het stokje van voorzitterschap over aan Tanja van Roosmalen.

Artze is bestuurslid NVSHV geweest vanaf 2009 en sinds 2015 voorzitter.

“Ik heb al die jaren met veel plezier en toewijding mijn rol als bestuurslid en later als voorzitter ingevuld. Ik kijk terug op een inspirerende periode waarin we met de collega bestuursleden stappen hebben gezet om de acute zorg te professionaliseren en aandacht te vragen voor de SEH verpleegkundige, in dit landschap. Ook denk ik met veel plezier terug aan alle congressen, managementbijeenkomsten en het werken aan projecten zoals recent de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’. Ik ben echter van mening dat een voorzitter niet eeuwig op zijn stoel moet blijven zitten en daarom draag ik, na 5 jaar, het voorzitterschap met alle vertrouwen over aan Tanja. Zij zal zich hieronder verder voorstellen. Het bestuur en ik wensen Tanja alle goeds toe om deze voorzittersrol te vervullen.


Ik hoop vele van jullie nog eens te zien en te spreken op één van de NVSHV congressen of managementdagen.

Met vriendelijke groet,
Artze Prins

Even voorstellen:

“No nonsens met een hart”

Graag stel ik mij kort even voor.

Mijn naam is Tanja van Roosmalen-van den Berg, van oorsprong SEH verpleegkundige waar ik trots op ben. Ik voel mij dat ook nog steeds ook al heb ik geen direct patiëntencontact meer en vraag mij af of dat ooit uit je systeem gaat. Na afronding van de in-service opleiding ben ik begonnen met het werken op de SEH om vervolgens de acute zorg nooit meer te verlaten.
Mijn loopbaan begon als SEH verpleegkundige, daarna als teamleidinggevende SEH, eerst in TweeSteden en na de fusie in het ETZ (ElisabethTweeSteden ziekenhuis in Tilburg).
Sinds eind 2019 ben ik nu organisatorisch hoofd SEH van het ETZ.
Kansen gezien en gekregen, je kunt zeggen dat ik meegegroeid ben met de organisatie van het ETZ.
Ik hou van vooruitgang, positiviteit, kijken naar mogelijkheden, van samenwerken “de neuzen dezelfde kant op” en er voor gaan met elkaar en voor elkaar. Zo zie ik ook mijn rol als voorzitter van de NVSHV; gaan voor de acute zorg, voor de positie van de professional samen jullie, als leden. Ik vind het belangrijk jullie, als leden, mee te nemen, te betrekken en jullie stem te horen.

Uitdagende ontwikkelingen liggen op ons pad zoals bijvoorbeeld het nieuwe profiel van de SEH opleiding met de BAZ en de EPA’s, de post Covid zorg voor de medewerkers en de NVSHV goed te blijven positioneren in het speelveld van de acute zorg. Stuk voor stuk belangrijke ontwikkelingen voor de vereniging voor SEH-verpleegkundigen en professionals in de acute zorg.
Artze laat grote schoenen achter om te vullen, ik ga hier mijn best voor doen en heb er zin in.

De NVSHV bestaat dit jaar 30 jaar; een enorme mijlpaal die hebben we bereikt mede door jullie als leden, welke betrokken zijn en vertrouwen geven. Als nieuwe voorzitter kan ik zeggen dat we dit ontzettend waarderen, waarvoor dank. Ik heb er ontzettend veel zin in, hoop de ingeslagen weg voort te kunnen zetten en de acute zorg nog meer op de kaart te zetten