Succesvolle concentratie van acute zorg bij Haaglanden Medisch Centrum

Op de SEH van HMC Westeinde – een van de grootste SEH’s van Nederland – hebben ze ervaring met een aantal suggesties uit de Houtskoolschets acute zorg die zijn gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg.

In dit artikel wordt ingegaan op de interventies die op de SEH van HMC bij de concentratie van spoedzorg zijn ingevoerd en gevolgen die zijn verkend, zoals de werkdruk van personeel, overmatige drukte op de SEH en kwaliteit van de zorg.

INLEIDING

De Houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS [1], staat landelijk in de belangstelling. De discussie voert over een toekomstbestendige inrichting van het zorglandschap, waarbij de acute zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, en kwaliteit behouden blijft. Concentratie van de spoedzorg zou niet alleen schaalvoordelen opleveren waarmee een ziekenhuis makkelijker aan de kwaliteitseisen kan voldoen, maar ook een mogelijke oplossing zijn voor de personeelstekorten in de zorg. Door de COVID-19 pandemie veranderde de patiëntenpopulatie die zich presenteert op Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s) fors; zowel nationaal als internationaal zien we een stijging van patiënten met mogelijk COVID-19 gerelateerde klachten, maar  tegelijkertijd is er een daling van het totaalaantal SEH-bezoeken.

Dit wordt onder andere verklaard door de beperkende maatregelen (thuis werken, minder reisbewegingen), het uitstellen van de reguliere zorg, en de angst bij mensen om het virus op te lopen in het ziekenhuis [2]. Op veel SEH-afdelingen ervoer het personeel, ondanks een lager totaalaantal bezoeken tijdens de COVID-19 pandemie, toch een veel te hoge werkdruk. Een
mogelijke verklaring hiervoor is de verergerende personele krapte omdat personeel zelf ziek werd. Dit voorbeeld toont aan hoe belangrijk het is om enige overcapaciteit te accepteren om beschikbaarheid van zorg te kunnen garanderen.

In HMC is ervaring opgedaan met een aantal van de suggesties die genoemd worden in de houtskoolschets.
Anderhalf jaar geleden trok de SEH van HMC Bronovo in bij de SEH van HMC Westeinde. Eén van de mogelijke gevolgen van concentratie van spoedzorg is verhoogde werkdruk en overmatige drukte (crowding) op de SEH.
Zowel werkdruk als crowding gaan over de interactie tussen bedbezetting op de SEH, de urgentie en ernst van de medische klacht van de patiënt, gecombineerd met het beschikbare personeel en benodigdheden om deze patiënt te kunnen helpen. Er is een directe link tussen personele werkdruk en kwaliteit van de patiëntenzorg, en er is ook een directe link tussen crowding en de kwaliteit van de patiëntenzorg [3].
Eén van de belangrijkste doelen van HMC bij de concentratie van de acute zorg op één SEH is om, ondanks een toename van de instroom, zowel de doorstroom als de uitstroom van patiënten op de SEH te optimaliseren, en de werkdruk en crowding op de SEH onder controle te houden.

Lees hier verder