Deelnemers gezocht voor Expertgroep voor het programma Met spoed beschikbaar.

Dit programma heeft tot doel om versneld te zorgen dat er in de gehele spoedketen (huisarts(enpost) – ambu – SEH) de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.

Met spoed beschikbaar is een landelijk programma dat we uitvoeren met Ambulancezorg Nederland, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, V&VN, de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nictiz, Patiëntenfederatie Nederland, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgprocessen binnen de spoedzorg zijn leidend in het programma. Het is van belang dat de gegevensuitwisseling passend is bij het (gewenste) proces in de zorg. Binnen het programma maken we daarom gebruik van een multidisciplinaire Expertgroep en zogenaamde Expertpanels (patiënten panel, SEH-panel, Ambulancepanel, etc). De NVSHV is op zoek naar:

  • twee SEH-verpleegkundigen voor het Expertpanel (met goede kennis van de processen en knelpunten en in staat mee te denken met oplossingen binnen de keten). Deelname aan het panel kost ongeveer 2 uur per maand.
  • één SEH-verpleegkundige voor de multidisciplinaire Expertgroep (iemand die de kwaliteit van het Programma mee kan helpen bewaken). De Expertgroep komt elk kwartaal virtueel bijeen.

Graag reageren voor 24 november naar info@nvshv.nl