Reactie op houtskoolschets acute zorg door NVSHV

Graag vernemen wij jouw ideeën, denkrichtingen en suggesties die richting geven aan de discussie over de toekomstige inrichting en financiering van het acute zorglandschap.

Geachte leden,

Zoals wellicht bekend heeft het ministerie van VWS een houtskoolschets acute zorg opgesteld.
Deze houtskoolschets is een discussiestuk en bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de
toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg.

Vanuit het ministerie van VWS is de vraag gekomen of er, vanuit de zorg, voor 1 november 2020 een
reactie op deze schets gegeven kan worden. De NVSHV vindt het belangrijk om bij haar leden en de
managers uit te vragen wat zij inhoudelijk van deze houtskoolschets vinden omdat het ons vakgebied
betreft.

Na 1 november zal het ministerie van VWS alle reacties samenvatten en aanbieden aan de Kamer. De
definitieve besluitvorming over de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg zal vervolgens
voor het nieuwe kabinet zijn.

Graag vernemen wij jouw ideeën, denkrichtingen en suggesties die richting geven aan de discussie
over de toekomstige inrichting en financiering van het acute zorglandschap.
We willen je vragen je reactie uiterlijk 11 september 2020 te mailen naar
c.vandehaterd@hagaziekenhuis.nl.

In september wordt er ook een plenaire bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp voor de
leden van de NVSHV. Jouw input en die van de managers worden vervolgens gebundeld en verstuurd naar VWS.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de NVSHV

Artze Prins,

voorzitter NVSHV

Klik hier voor de link naar de rijksoverheid en het document “ Houtskoolschets Acute Zorg