Visie van de NVSHV op verpleegkundige differentiatie: wetsvoorstel BIG II

Het bestuur van de NVSHV heeft haar visie gevormd met betrekking tot het wetsvoorstel BIGII

Beste collega,
Zoals je weet is er veel discussie en onrust ontstaan over het wetsvoorstel BIG II met de invoering van de regieverpleegkundige en de mogelijke implementatie hiervan.
Dit gaat ook de toekomst van de SEH-verpleegkundige aan!

Als bestuur werken we aan een goede vertegenwoordiging van de belangen van alle SEH-verpleegkundigen (MBO en HBO opgeleid en inservice A – verpleegkundigen).
Daarom is op 18 september jl. een ledenraad bijeenkomst geweest om te discussiëren over het wetsvoorstel BIG II en hoe wij de toekomst zien met betrekking tot functiedifferentiatie.

In de bijlage is de visie verwoord van de NVSHV op dit onderwerp. Naast informatie vanuit de ledenraad bijeenkomst is ook gebruik gemaakt van de meningen van SEH verpleegkundigen vanuit de ziekenhuizen en de ontvangen reacties via de website NVSHV n.a.v. onze oproep enige tijd geleden.
Mocht je een reactie willen geven op de visie van de NVSHV kan dit per mail naar: nvshvmail@gmail.com
Wij houden jullie via de website en nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Namens het bestuur NVSHV,

Lees hier verder