Wet BIG 2 en de gevolgen voor de SEH

Stuur je vragen hierover naar de NVSHV

Beste collegae,

Veel ziekenhuizen en categorale instellingen voeren functiedifferentiatie voor mbo- en hbo-verpleegkundigen in. Er komen 2 functies: verpleegkundige en regieverpleegkundige. Dit heeft ook gevolgen voor de SEH-verpleegkundigen en de overgangsregeling. Wij willen graag jullie vragen bundelen en deze voorleggen aan deskundigen. Dus…. heb je vraag over de wet BIG-2 stel deze aan [email protected] en graag in de cc naar [email protected]big2.nl

De vragen worden gebundeld en meegenomen in de gesprekken met de deskundigen. Tevens is er een actiecomité opgericht om in gesprek te gaan over de overgangsregeling.