Alleen door samenwerking kan de spoedeisende hulp patiëntenstops voorkomen

De druk op de posten voor spoedeisende hulp neemt de komende jaren toe. Er komen meer patiënten en de patiënten die er zijn, hebben intensievere zorg nodig, zo waarschuwt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor acute zorg 2018.

In 2017 was de acute zorg nog goed toegankelijk, schrijft de NZa. Het aantal patiënten nam zelfs licht af, maar op langere termijn verandert dat beeld. Om de drukte op te vangen en patiëntenstops te voorkomen, zullen ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen volgens de NZa beter met elkaar moeten samenwerken.

Vergrijzing

Dat de druk op spoedeisende hulpposten (SEH’s) toeneemt, heeft te maken met de vergrijzing. Hoe ouder de patiënt, des te meer zorg hij of zij nodig heeft. De zorg die een oudere vraagt, is ook complexer, een ontwikkeling die de komende jaren doorzet. Dat geldt ook voor de afname van het aantal mantelzorgers. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser, in 2040 zijn er dat er nog maar zes, maakte het Planbureau voor de Leefomgeving deze week bekend.

Spoedeisende-hulpposten moeten beter inspelen op piekmomenten, vindt de NZa. Hoe zo’n piekmoment eruit ziet, was vorig jaar goed zichtbaar tijdens de uitbraak van de griep. De spoedeisende-hulpposten lagen vol met ouderen die door het griepvirus bijvoorbeeld een longontsteking kregen. Dat leidde tot volle bedden en zelfs tot patiëntenstops waardoor ambulances met spoedeisende patiënten naar ziekenhuizen moesten rijden die soms iets meer uit de route lagen.

Lees verder op Trouw