Méér alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

Vandaag verscheen het door VeiligheidNL opgestelde rapport ‘Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol, SEH bezoeken 2017’.

De cijfers laten een gestaag toenemend aantal incidenten zien. Niet duidelijk is of, dan wel in hoeverre, deze toename kan worden verklaard uit een verbetering in de registratie van alcoholgerelateerde gezondheidsincidenten.

In 2017 zijn naar schatting 6.000 personen behandeld op een SEH afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding van een alcoholvergiftiging. Onder hen waren meer mannen (60%, 3.600) dan vrouwen (40%, 2.400).

Bijna één op de vier SEH-bezoekers met een alcoholvergiftiging was jonger dan 18 jaar. Binnen de groep 12-17 jarigen was een ruime meerderheid 16 of 17 jaar. Het gaat in meerderheid (55%) om jongens. Het aantal patiënten met alcoholvergiftiging in de leeftijdsgroep 12-17 jaar is de laatste tien jaar niet significant gestegen. 69% van de SEH-bezoekers met alcoholvergiftiging uit de jongste leeftijdscategorie (tot 18 jaar) werd voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Lees hier verder