Enschedese wijkverpleegkundige springt bij op de SEH van het MST

Thuiszorgaanbieder Livio en MST slaan de handen ineen om kwetsbare ouderen bij te staan na een behandeling op de spoedeisende hulp.

De spoedeisende hulp van het ziekenhuis wordt overspoeld met kwetsbare ouderen die na behandeling vaak niet zo terug kunnen naar de eigen woning. Eerst moet er thuis passende zorg zijn. Sinds kort regelt de wijkverpleegkundige van Livio dat in het ziekenhuis.

Neem nu mevrouw Smid van 83 jaar. Op een vrijdagavond struikelt ze in haar woonkamer over het vloerkleed en breekt haar been. Arts Victor Jansen van de spoedeisende hulp: “Ze komt bij ons en wij bieden medische zorg. Maar bij ons ontbreekt de specifieke kennis en ervaring om te weten wat mevrouw Smid nodig heeft om zich thuis weer te redden.”

Sinds twee weken kan de spoedpost hiervoor de dienstdoende wijkverpleegkundigen van Livio oproepen. “Mevrouw Smid heeft misschien een hoog-laag bed nodig. Of een po-stoel. Of het is gewenst dat één van de kinderen de eerste nacht bij moeder slaapt. Dat soort zaken zijn wij gewend te regelen”, vertellen Paula Wegink en Anne Tijdhof van Livio.

De thuiszorgaanbieder en MST werken bij wijze van proef gedurende vier maanden samen voor patiënten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Loopt het goed, dan breidt het project zich uit naar Noordoost-Twente. De samenwerking is zo geregeld dat met name ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden een beroep op de thuiszorg wordt gedaan. Overdag doet de aparte afdeling in het ziekenhuis dat.

De wijkverpleegkundige organiseert de zorg telefonisch of ze komt naar het ziekenhuis. Arts Victor Jansen: “Ouderen kunnen verward zijn. De kwetsbaarheid van de doelgroep is soms letterlijk zichtbaar.” Wijkverpleegkundige Paula Wegink bevestigt: “Soms heb je zo’n onderbuikgevoel, met name bij licht dementerenden. Die redden zich thuis niet.”

De samenwerking moet leiden tot een snellere doorstroom op de spoedhulp en tot minder onnodige ziekenhuisopnames.

Livio en MST verwachten veel van de proef, te meer omdat het aantal ouderen toeneemt. In 2030 is 25 procent van de bevolking in Twente 65 jaar of ouder.

Bron