Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de Spoedeisende Hulp, statement IZZ

IZZ heeft dit onderzoek samen met het Amphia Ziekenhuis geïnitieerd om de oorzaak van en mogelijke oplossingen voor de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting van artsen en verpleegkundigen  op de SEH in kaart te brengen

Binnen korte tijd hadden 19 ziekenhuizen zich aangemeld voor dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden.In totaal hebben 887 respondenten (respons van 74%) de vragenlijst ingevuld. Uit deze grote interesse voor dit onderzoek en de motivatie van de ziekenhuizen om deel te nemen, konden we al afleiden dat psychosociale arbeidsbelasting op de SEH’s inderdaad een issue is.In de resultaten zien we dit terug. Op alle SEH-afdelingen is de psychosociale werkbelasting hoog en ondervinden medewerkers hier de gevolgen van. Echter de mate waarin verschilt wel tussen de afdelingen. Juist deze verschillen tussen de SEH’s bieden ook kansen voor oplossingen en de mogelijkheid om te leren van elkaar.

Vervolg

De resultaten zijn met de individuele SEH’s gedeeld en tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besproken. De komende maand zijn de deelnemende SEH’s in de gelegenheid om de resultaten intern te bespreken en te kijken naar mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een onbalans tussen de hoeveelheid werk en de psychische belastingervan in relatie tot de mogelijkheden om te herstellen. Per organisatie kan het echter verschillen aan welke factoren gesleuteld moet worden om verbetering te realiseren.In november komen alle organisaties weer bij elkaar tijdens een vervolgbijeenkomst  om te komen tot oplossingsrichtingen. Dit kunnen zowel overkoepelende oplossingen zijn voor alle ziekenhuizen als individuele oplossingen per SEH. Hiervoor wordt een plan

van aanpak opgesteld. Medio 2018 wordt gemeten of de ingezette oplossingen het gewenste effect bewerkstelligen.

Vragen?

Voor meer informatie over dit onderzoek kan contact opgenomen worden metIZZ.

 

Inhoudelijke vragen over het onderzoek: Marc Spoek

Manager Gezond Werken in de Zorg

Tel. 06 – 300 146 34