Goed toegankelijke eerste lijn garandeert geen lager SEH-bezoek

ls een land goed toegankelijke eerstelijnszorg heeft en volledige dekking van zorgkosten, wil dat niet automatisch zeggen dat er minder druk is op de spoedeisende hulp

Dat is een van de conclusies uit een internationaal onderzoek naar het gebruik van SEH’s in zeven ontwikkelde landen.

Zorgtechnologiebedrijf Philips en de George Washington University (GW) School of Medicine & Health Sciences hebben het onderzoek uitgevoerd in Nederland, Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Duitsland en Australië. Het rapport, met de titel ‘Acute unscheduled care in seven developed nations: a cross-country comparison’, brengt de overeenkomsten en verschillen tussen de onderzochte landen in kaart, waarbij speciaal is gekeken naar zorgverlening en de invloed van sociaal-economische factoren.

Goed toegankelijke eerstelijnszorg garandeert niet dat patiënten juiste zorg kiezen
Door openbare gegevens te combineren met uitvoerige interviews met lokale artsen kregen onderzoekers van Philips en de GW School of Medicine & Health Sciences belangrijke inzichten in de situatie van de zeven onderzochte landen. “Er is een breed gedeelde opvatting dat goede toegang tot eerstelijnszorg kan leiden tot minder gebruik van SEH-afdelingen”, aldus Leon Kempeneers, Healthcare Transformation Services Partner bij Philips. “Door dit rapport is echter duidelijk geworden dat zelfs goed toegankelijke eerstelijnszorg en volledige dekking van zorgkosten geen garantie bieden dat patiënten economisch verstandige besluiten nemen bij het kiezen voor de meest geëigende zorgomgeving.”

Toegankelijkheid eerstelijnszorg neemt af
Meer precies laat het rapport zien dat het SEH-gebruik het laagst is in Duitsland (22%) en Australië (22%). Nederland volgt op de voet (24%). Deze relatief lage waarden zijn waarschijnlijk te danken aan de goede toegankelijkheid van de eerstelijnszorg: bijna tweederde van de Australiërs (58%) en driekwart van de Duitsers (72%) konden een afspraak maken met hun eerstelijnsarts voor dezelfde of de volgende dag. In Nederland is dit 63%. Toch is dat geen reden om achterover te leunen. De toegankelijkheid van de eerstelijnszorg neemt namelijk in vrijwel alle landen af. Zo ging Australië van 63% naar 58% en Nederland van 70% naar 63%.

Nederland voert lijst aan van aantal heropnames
Ook in het aantal heropnames – een maatstaf voor de kwaliteit van de verleende zorg – is te zien dat in Nederland nog veel ruimte voor verbetering is. Nederland (een land met 100% verplichte verzekeringsdekking) voert samen met de VS (0% verplichte verzekeringsdekking) met respectievelijk 17% en 18% de lijst aan van aantal heropnames. Duitsland (100% verplichte verzekeringsdekking) heeft het laagste aantal heropnames met net geen 10%.

Belangrijke verbeterpunten
Aan de hand van de wereldwijde gegevens hebben Philips-onderzoekers hun bevindingen samengevat in een lijst van aandachtspunten die van invloed zijn op hoe zorgverlening in SEH-omgevingen plaatsvindt. Het gaat hierbij onder meer om de volgende aandachtspunten:

  • Sociale factoren (roken, voeding, geweld, armoede, gebruik van verboden middelen) hebben een sterke invloed op het gebruik van SEH-afdelingen;
  • Beperkte toegang tot een zorgverzekering leidt tot een slechtere volksgezondheid, waardoor SEH-afdelingen onder grotere druk komen te staan;
  • Zieke patiënten maken niet de meest efficiënte beslissingen over wanneer en waar ze medische zorg inroepen;
  • Grondige training van zorgverleners is noodzakelijk voor effectieve verlening van acute zorg;
  • Kwaliteitsmaatstaven voor SEH-afdelingen zijn onvoldoende ontwikkeld en niet gestandaardiseerd.

Bron