Ook verwarde medemens naar SEH van het HMC Westeinde

Om het in hoog tempo toenemende aantal verwarde medemensen sneller te kunnen helpen, heeft de SEH nu een eigen afdeling psychiatrie. Die staat elke dag paraat.

Door : Maja Landeweer

Het is baanbrekend voor Nederland. HMC Westeinde heeft de eerste spoedpost voor álle medische problemen: fysiek en mentaal. Normaal wordt psychiatrische hulp van buitenaf ingeroepen. De spoedpost belt dan de crisisdienst, die rondrijdt in de hele regio. Maar het duurt soms uren voordat deze mensen er zijn en dat is geen feest voor de patiënt. Het brengt bovendien risico’s met zich mee, verklaart Bastiaan van der Hoeven, psychiater bij Parnassia. ,,Hoe langer de patiënt moet wachten, hoe groter de kans dat het escaleert, dat hij of zij agressief wordt. Wie bijvoorbeeld psychotisch is, kan minder hebben.”

Het initiatief is een samenwerking tussen HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en Parnassia, de grootste psychiatrisch zorgverlener in deze regio. Voorlopig gaat het om een proef van een jaar, die deze maand is gaan draaien.

Hulpteam

Het speciale hulpteam bestaat uit een arts-assistent en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Parnassia. Het kan uren schelen, denkt Frans de Voeght, zorgmanager van de SEH, dat die nu tegelijk onderzoek doen met de arts-assistent van het ziekenhuis.

Het team is alle dagen van de week aanwezig op de drukste uren, van 15.30 tot 23.30 uur. Daarbuiten wordt, zoals voorheen, de crisisdienst opgeroepen. Het ministerie van VWS stelt een bedrag van 220.000 euro beschikbaar vanuit een potje voor innovatie om een jaar proef te draaien.

Het aantal psychiatrische patiënten op de spoedeisende hulppost in HMC Westeinde is het afgelopen jaar gestegen met 17 procent. Ferdi Balk, psychiater in het ziekenhuis: ,,We zien veel suïcidepogingen, één tot twee per dag. Voorheen was het er minder dan één per dag.”

Bron