Spoedeisende zorg oudere en ziekere patiënten kan beter

Oudere en ziekere patiënten die eigenlijk al niet meer thuis kunnen wonen, verblijven vaak lang op de SEH voordat ze in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen.

Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Irene Vegting. Juist deze groep patiënten is kwetsbaar en heeft baat bij een snelle diagnose en behandeling. Dat meldt het VUmc.

“Door de supervisie binnen het specialisme interne geneeskunde uit te breiden naar de avonduren hebben we de doorstroom van patiënten al kunnen verbeteren. Maar uit vervolgonderzoek blijkt dat oudere en ziekere patiënten nog steeds lang op de SEH verblijven. Dit kan verder verbeterd worden door deze patiënten vanaf binnenkomst door een team van verschillende specialismen te laten behandelen. Dan hoeven ze niet op elkaar te wachten wanneer ze in consult worden gevraagd”, aldus Vegting.

De druk op de zorg wordt steeds groter, onder andere door de vergrijzing, toename van chronisch zieken en verbeterde medische technieken. Vegting deed onderzoek naar knelpunten in de zorg en het verbeteren van de efficiëntie, zowel op de SEH als op de polikliniek. Op de polikliniek heeft Vegting het gebruik van eHealth bij patiënten met een hoge bloeddruk onderzocht. Door patiënten thuis zelf hun bloeddruk te laten meten, kunnen controles op de polikliniek in de toekomst bespaard worden bij een deel van de patiënten. Hierbij is het een uitdaging om patiënten gemotiveerd te houden om metingen te blijven verrichten.

Vegting gebruikte een interactief systeem om patiënten te motiveren. “Door het interactieve systeem te koppelen aan de metingen bleef de meerderheid van de patiënten tot het eind van de studie betrokken. We willen dit systeem graag integreren in de dagelijkse praktijk van de polikliniek.”

Door: Redactie Nationale Zorggids 

Bron