Arbeidsbelasting op de SEH ,Stichting IZZ start onderzoek

Stichting IZZ laat als belangenbehartiger van medewerkers in de zorg een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SEH

Daarnaast wordt onderzocht welke oplossingen er mogelijk zijn. Het onderzoek, dat eind januari 2017 aanvangt, wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden. In totaal doen 17 ziekenhuizen mee waaronder 3 academische centra. Het Amphia Ziekenhuis heeft Stichting IZZ benaderd om dit onderzoek te gaan leiden.

Personeelstekorten, werkdruk, agressie en geweld en psychosociale druk zijn een toenemend probleem voor medewerkers in de zorg. En vooral in de acute zorg lijkt er een tendens dat problemen en gevolgen hiervan groter worden voor de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. De problematiek staat al langere tijd hoog op de agenda van ziekenhuizen.

Het project bestaat uit drie fasen en heeft als doel om de psychosociale belasting van SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wordt bepaald welke maatregelen genomen kunnen worden om de psychosociale arbeidsbelasting te verminderen. Fase 1 wordt naar verwachting voor de zomer afgerond en afhankelijk van de resultaten worden de vervolgfasen van het project ingezet.

Deelnemende ziekenhuizen:

1 Amphia Ziekenhuis 9 LUMC
2 Catharina Ziekenhuis 10 Haaglanden Medisch Centrum
3 Diakonessenhuis 11 Medisch Centrum Leeuwarden
4 Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis 12 St Anna Zorggroep
5 Gelre Ziekenhuis 13 UMC Utrecht
6 Haga Ziekenhuis 14 VUMC
7 Jeroen Bosch Ziekenhuis 15 Westfries Gasthuis
8 Laurentius Ziekenhuis 16 Ziekenhuis Gelderse Vallei
17 Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen

Adviesraad

De adviesraad staat onder leiding van (voorzitter) drs. Dominique Vijverberg MBA, directeur Stichting IZZ en is verder als volgt samengesteld:

 • Elise Merlijn, bestuurder FNV;
 • Caroline van den Brekel, directeur Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD);
 • Cora Hoffman, bestuurder Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)
 • dr. Marjolein Tasche, directievoorzitter Haga Ziekenhuis
 • Prof. dr. C.M.J.G. Maes, emeritus hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

Daarnaast hebben de volgende organisaties aangegeven het project te steunen door het geven van advies en het beschikbaar stellen van hun netwerken voor communicatiedoeleinden:

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie van SZW

Contactgegevens

 • Nathal de Wijn, onderzoeker Universiteit Leiden: 071-5273426
 • Marc Spoek, projectleider Stichting IZZ, 06-30 01 46 34

Bron