Telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na SEH-bezoek

In het herfstnummer van Dé Verpleegkundig Specialist een onderzoek naar de effecten van telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na ontslag vanaf de SEH.

In het herfstnummer van Dé Verpleegkundig Specialist, jaargang 11, nummer 3, dit keer een bijdrage van verpleegkundig specialist Marieke Bakker-Leebeek, werkzaam op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde in Den Haag.

foto Marieke Bakker-Leebeek

Marieke bouwde, met hulp van SEH-arts Geesje van Woerden en klinisch epidemioloog acute zorg Christien van der Linden haar afstudeeronderzoek om naar een pilotstudie ter voorbereiding van een groter onderzoek naar de effecten van telefonische nazorg aan geriatrische patiënten na ontslag vanaf de SEH.

De resultaten van de pilotstudie werden recent gepubliceerd in het artikel “Hoe gaat het met u?” in het vakblad van de V&VN afdeling verpleegkundig specialisten.

Ontslaginstructies komen niet altijd goed binnen bij de patiënt. Vooral oudere patiënten met gehoorproblemen of cognitieve problemen en ouderen met een andere culturele achtergrond blijken soms moeite te hebben met de ontslaginstructies die op een drukke SEH tussen de bedrijven door gegeven worden. Door het niet goed opvolgen van ontslaginstructies hebben ouderen kans op functionele achteruitgang, toename van zorggebruik en zelfs op vroegtijdig overlijden.

Op de drie locaties van HMC worden dagelijks alle patiënten van 75 jaar en ouder (die de vorige dag op de SEH zijn geweest en naar een zelfstandige thuissituatie zijn ontslagen) opgebeld door één van de verpleegkundigen. Deze verpleegkundige checkt de medische status en met de ontslaginstructies in beeld belt hij of zij de patiënt op. Tijdens het telefoongesprek worden eventuele vragen en bezorgdheden besproken en de gemaakte afspraken op de polikliniek of bij de huisarts worden bevestigd. Is het gelukt de medicijnen op te halen bij de apotheek? Lukt het om de wond te verbinden? De verpleegkundige kan advies geven, contact opnemen met thuiszorg of huisarts, spoedafspraken maken als dit nodig is, en medische vragen doorspelen aan de SEH arts.

In het onderzoek werden patiënten die de telefonische nazorg hadden gekregen (n=272) vergeleken met een random sample van patiënten met dezelfde leeftijd (n=272) uit een controleperiode. Onderzocht werd welke telefonische nazorg was gegeven, en of de telefonische nazorg leidt tot een afname in klinische opnames binnen 30 dagen en een afname in het aantal herbezoeken op de SEH binnen 30 dagen. De bevindingen uit deze pilotstudie gaven aanleiding om een grotere wetenschappelijke studie te starten.

Lees het volledige onderzoek in Dé Verpleegkundig Specialist, jaargang 11, nr.3, Herfst 2016.