Adviesrapport Landelijke Standaard gelijkwaardige criteria TNCC en ENPC

Beste collega NVSHV,

Voor je ligt het adviesrapport Landelijke Standaard gelijkwaardige criteria TNCC© en ENPC© van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV).

In opdracht van het bestuur van de NVSHV werd een advies ontwikkeld betreffende een landelijke standaard voor TNCC© en ENPC© gelijkwaardige criteria met aandacht voor innovatie en ontwikkelingen binnen de traumazorg en het acuut zieke kind. Het adviesrapport beschrijft de aanpak van de werkgroep, de onderbouwing van adviezen en aanbevelingen voor een landelijke standaard gelijkwaardige criteria voor de TNCC© en ENPC©.

Graag leggen wij als onderdeel van het proces tot adviesontwikkeling, dit concept rapport aan je voor. Wij willen je vragen dit rapport kritisch te lezen, eventuele aanvullingen, vragen en/of onduidelijkheden vanuit je perspectief aan ons kenbaar te maken op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke wordt gehouden op 6 oktober a.s. in het HagaZiekenhuis in Den Haag ,of indien je niet aanwezig kunt zijn via de mail naar: R.Boel@vumc.nl

Wij stellen je medewerking zeer op prijs en ontvangen je reactie graag uiterlijk op 21 oktober 2016. Het bestuur van de NVSHV zal de reacties bespreken en het rapport zo nodig aanpassen.

Namens het bestuur van de NVSHV,

 

Artze Prins, Voorzitter NVSHV

Lees hier het adviesrapport

 

Lees hier de agenda van de Algemene Leden Vergadering