Nieuwsbrief augustus 2016 Nederlandse Triage Standaard (NTS) online.

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is dé standaard voor triage in de keten acute zorg. Deze nieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen en initiatieven.

Lees hier verder