Afstudeerproject ‘werken aan zorgverbetering’ , ’’Ontslagmanagement bij ouderen op de Spoedeisende Hulp’’

Verbeterplan ’’ontslagmanagement bij ouderen op de spoedeisende hulp’’, gemaakt door Charlotte Jonkers en Danny van Zuijlen, beide laatstejaars student HBO-Verpleegkunde

Verpleegkundigen en leidinggevenden van de SEH van een regionaal ziekenhuis in Noord Holland krijgen regelmatig te maken met oudere patiënten. Net als de rest van Nederland vergrijst ook de regio waar het ziekenhuis onder valt, 16.8 procent van de inwoners is 65 jaar of ouder. Om voor deze steeds groter wordende groep ook kwalitatief goede zorg te kunnen leveren moet de zorg aan deze groep worden aangepast. Oudere patiënten komen na ontslag naar huis vaak terug op de SEH of bellen terug. Het gaat dan om vragen over de nazorg of informatie die de patiënt verkeerd heeft begrepen. In de periode 2012-2013 maakten er volgens de SEH 6.266 ouderen gebruik van de SEH waarvan er 2.362(38%) één of meerdere keren opnieuw werden opgenomen(1,2).

Op de SEH is geen procedure aanwezig die het ontslag van ouderen naar huis regelt. Hierdoor is er geen eenduidig beleid aanwezig en weten verpleegkundigen niet hoe ze de zorg specifiek voor ouderen die met ontslag gaan moeten vormgeven. Ouderen moeten nu onnodig terugkomen, terwijl het ontslagbeleid eerder beter geregeld had kunnen worden. Leidinggevenden waarmee gesproken is, geven aan dat dit probleem al jaren speelt en dat de huidige patiëntenzorg hieronder lijdt. Bovendien wordt de oudere nu elke keer uit zijn/haar sociale omgeving gehaald, kost een nieuwe opname op de SEH zowel de ouderen als het ziekenhuis veel geld en verhoogt het de werkdruk.

Voor het eerder gemaakte verbeterplan hebben de opdrachtnemers literatuuronderzoek gedaan, praktijkonderzoek uitgevoerd en gekeken naar de best practice. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken is de hoofdvraag (zie hoofdstuk 1.2) beantwoord en zijn er aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen worden in dit implementatieplan omgezet in concrete doelen en activiteiten.

Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Danny van Zuijlen , dannyvanzuijlen22@gmail.com

Lees hier: Implementatieplan SEH regionaal ziekenhuis

Lees hier: Overdrachtsrapport SEH regionaal ziekenhuis

Lees hier: Verbeterplan SEH regionaal ziekenhuis