Tijdelijke nachtsluiting SEH voor 112 ambu vervoer door tekort aan verpleegkundigen

Tot en met september is de SEH van het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam ’s nachts gesloten voor patiënten die na een 112-melding met een ambulance naar het ziekenhuis moeten worden gebracht.

Het ziekenhuis heeft hiertoe besloten, omdat er een tekort is aan SEH-verpleegkundigen in de regio Rotterdam-Rijnmond. In combinatie met de vakantieperiode leidt dat tot minder bezetting in de nachtdienst.

Het ziekenhuis wijst erop dat de spoedeisende hulp gewoon toegankelijk blijft, dus ook ’s nachts, voor alle patiënten die worden verwezen door de huisartsenpost of door de visite-rijdende huisarts én voor alle patiënten met een lopende behandeling in Franciscus Vlietland. De ambulances die via 112 zijn opgeroepen, worden van 22.00 uur tot 8.00 uur geweigerd.

De maatregel is al een maand van kracht, maar is pas nu naar buiten gekomen door een boze brief die deze week door de GHOR aan de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis is gestuurd. De GHOR is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen.

Het wordt in de brief onacceptebel genoemd dat vooraf niet is overlegd. Weliswaar heeft het ziekenhuis eind mei per e-mail laten weten dat in geval van nood de zorg snel weer kan worden opgeschaald en dat daarom vooraf niet is overlegd, maar de GHOR vraagt zich af of het ziekenhuis daarover zelf kan beslissen. “Wij zijn er op dit moment niet van overtuigd dat u kunt voldoen aan de eerder gemaakte afspraken over uw verantwoordelijkheid in de acute zorg, in geval van een ramp.”

Bron