Voorbereiding van de pilot “herkenning/signalering van ouderenmishandeling in de ambulance en op de spoedeisende hulp”.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van een screeningsinstrument en een protocol om ouderenmishandeling in de acute zorgketen te kunnen signaleren.

Met dank aan onze consortiumpartnersAmbulance Zorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen, Acute Zorgregio Oost en experts vanuit het veld op het gebied van huiselijk geweld en ouderenmishandeling zijn deze producten specifiek ontwikkeld voor de acute zorg (Ambulance en SEH). Momenteel wordt er ook de laatste hand gelegd  aan de  e-learningmodule ontwikkeld om meer bewust wording te creëren rondom het ‘Thema Ouderenmishandeling en de Acute Zorg’.

De producten (screeningsinstrument, protocol en e-learning) gaan getest worden in een pilotstudie op de Spoedeisende Hulp van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Ambulance Veiligheidsregio Gelderland-Zuidop bruikbaarheid en toepasbaarheid. De planning is eind augustus iedereen geschoold te hebben en begin september 2016 te starten met het testen van het screeningsinstrument en protocol in de praktijk.

Momenteel wordt er door studenten van de ‘Bachelor Medische Hulpverlening’ en door studenten  van de ‘Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’  op de pilotafdelingen onderzoek gedaan naar ‘bevorderende en belemmerende factoren in het signaleren van ouderenmishandeling’. Dit is een unieke samenwerking tussen twee studies waarbij de één zich meer focust op de communicatieve  aspecten en de ander zich focust op de randvoorwaarden.

Bron