Uitstel ledenvergadering NVSHV naar 6 oktober 2016

De algemene ledenvergadering welke statutair jaarlijks moet worden gehouden binnen de eerste 6 maanden van het verenigingsjaar, zal in 2016 niet in de genoemde periode plaatsvinden.

Het bestuur van de NVSHV heeft ervoor gekozen om de ledenvergadering te houden op 6 oktober 2016 tijdens het congres van de NVSHV. De geplande tijd van de vergadering en de notulen worden in juli naar u verzonden.

In de maand mei wordt de contributie geïnd, het bedrag (72,50 euro) is gelijk aan dat van 2015.

Mocht u bezwaar maken tegen het verplaatsen van de algemene ledenvergadering, dan verneemt het bestuur dit graag van u.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur van de NVSHV,

artze handtekening