De invloed van drukte op de Spoedeisende Hulp op de triage.

Onderzoek door Christien van der Linden, Barbara Meester en Naomi van der Linden

Van bijna 50.000 SEH-bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) van Medisch Centrum Haaglanden-Bronovo locatie Westeinde werd geanalyseerd of er verschillen zijn tussen drukke periodes en rustige periodes op de SEH in wachttijd tot triage, totale doorlooptijd en verwijzing naar de huisartsenpost (HAP). In dit wetenschappelijke onderzoek werd drukte gemeten met de “occupancy rate” (aantal aanwezige patiënten t.o.v. aantal behandelplaatsen) en met “occupancy” (aantal aanwezige patiënten op het moment van de te analyseren registratie). Er werd gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de patiënt, voor urgentie van de klacht en voor de ervaringsjaren van de triageverpleegkundige.

Patiënten die tijdens drukte op de SEH kwamen hadden een significant langere wachttijd tot triage, en er waren ook meer patiënten niet getrieerd tijdens drukte, ook wanneer er gecorrigeerd werd voor triagecategorie en ervaringsjaren van de triagist.

Een opvallende bevinding was dat hoe meer ervaringsjaren de triagist had, hoe langer de wachttijd voor triage werd (misschien omdat zij vaker triage plus toepassen?). En: hoe meer ervaring, hoe meer doorverwijzingen naar de HAP. Maar drukte op de SEH had nu juist weer géén invloed op het aantal doorverwijzingen naar de HAP.

Of een verstreken targettijd tot triage ook negatieve effecten op de patiënt heeft en of de patiënten die doorverwezen werden naar de HAP terechte doorverwijzingen waren? Daar is meer onderzoek voor nodig!

Deze interessante bevindingen werden beloond met een mooie publicatie in een internationaal, peer-reviewed blad, die daarmee ook de rechten hebben. De samenvatting van het artikel is te lezen via de link: http://www.internationalemergencynursing.com/article/S1755-599X%2816%2930005-2/abstract. Daar kun je ook het artikel bestellen.

Onze leden kunnen mailen naar Barbara, verpleegkundig specialist SEH (meesterbarbara@gmail.com) of Christien, klinisch epidemioloog SEH (c.van.der.linden@mchaaglanden.nl) voor het volledige (Engelstalige) artikel.