Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen in tv-programma Trauma Centrum vanaf 28 maart

De spoedeisende hulp van CWZ staat centraal in het nieuwe seizoen van Trauma Centrum. In het programma worden artsen, verpleegkundigen en huisartsen gevolgd tijdens hun werkzaamheden.

Privacy van patiënten en medewerkers staat voorop: niemand wordt gefilmd zonder dat vooraf toestemming is gegeven. Maandag 28 maart start het nieuwe seizoen van Trauma Centrum om 20.00 uur bij SBS6. De opnames vinden plaats tot eind april.

In de serie volgen we een aantal hoofdrolspelers en de patiënten die zij behandelen. Dokter Jos is een van de artsen die gevolgd wordt in de serie. Hij leeft voor zijn werk, maar ook voor zijn vriendin met wie hij binnenkort gaat trouwen. Verpleegkundige Andrea is net begonnen op de spoedeisende hulp. Zij houdt van afwisseling en dat komt op deze afdeling goed van pas. Huisarts Edwin werkt op de huisartsenpost aan het spoedplein. Hij heeft het roer in zijn leven omgegooid toen hij er op de OK (operatiekamer) achter kwam dat hij liever huisarts wilde zijn.

Waarom doet CWZ mee aan Trauma Centrum?
Door de verhalen van patiënten die CWZ binnenkomen via de spoedeisende hulp laten we zien hoe de dagelijkse zorg in ons ziekenhuis verloopt. Daarna nemen we de kijker verder mee het ziekenhuis in naar afdelingen als verloskunde, gynaecologie, de operatiekamers, radiologie, urologie, traumachirurgie en kindergeneeskunde. Zo zien kijkers uit deze regio wat zij kunnen verwachten. Ze ervaren hoe verpleegkundigen en artsen de dagelijkse zorg aan de patiënten geven en hoe persoonlijk betrokken zij bij hun patiënten en werk zijn.

Alleen in beeld na toestemming
De privacy van patiënten, hun naasten en zorgmedewerkers staat voorop. Er wordt integer en discreet gefilmd, zonder spectaculaire beelden. Voordat de camera gaat draaien, krijgen mensen altijd de vraag of ze mee willen werken aan Trauma Centrum. En krijgt iemand bedenkingen, dan stopt de camera en worden de beelden vernietigd. CWZ-medewerkers schatten in of een patiënt mee kan en wil werken aan Trauma Centrum. Wordt iemand verward of bewusteloos binnengebracht, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hij ongemerkt wordt gefilmd. Er hangen ook geen verborgen camera’s in het ziekenhuis. De mensen die de opnames maken, zijn juist heel herkenbaar aan de badges die omhangen.

Trauma Centrum Trauma Centrum vanaf 28 maart om 20.00 uur bij SBS6

Foto en info : cwz.nl