AMC bestuurder wil minder SEH’s in Amsterdam

Bijna alle ziekenhuizen, ook de kleinere, bieden nog altijd 24 uurszorg als verloskunde en spoedeisende hulp aan. Dat is inefficiënt en onnodig duur.

“Waarom heeft het Slotervaartziekenhuis nog een SEH ? Vijf minuten de ene kant op kun je naar het OLVG West en vijf minuten de andere kant op zit je bij het VUmc. Als iets pas echt heel duur is, is het de spoedeisende hulp.”

Levi denkt dat Amsterdam genoeg heeft aan een spoedeisende hulp en een acuteopnameafdeling bij het VUmc, het AMC en het OLVG met zijn twee locaties. De andere ziekenhuizen – het Slotervaart, BovenIJ en Amstelland in Amstelveen – zouden een ‘polikliniek, een dagbehandeling of een huisartsenpost-plus’ kunnen worden, waar de patiënt voor chronische aandoeningen wordt begeleid en waar hij kleine ingrepen of poliklinische zorg kan krijgen.

Liesbreuken en staar
De kleine ziekenhuizen in de stad hebben die weg al ingezet, zegt Levi. “Slotervaart en Amstelveen stoppen met bevallingen en klinische kinderzorg. Maar ook bij BovenIJ en Slotervaart zie je dat ze een aantal ingewikkelde dingen niet meer doen en een aantal dingen waar ze heel goed in zijn, wel. Slotervaart profileert zich bijvoorbeeld heel sterk in maagverkleiningen – fantastisch toch.”

Levi vindt dat er veel onzinzorg is, ook in het AMC, en voorspelt dat het tien procent geschrapt kan worden zonder dat de patiënt daar de dupe van wordt. “Dat geld hebben we nodig om de groei in de zorgvraag de komende jaren op te vangen.”

Het AMC en VUmc richten zich steeds meer op de complexe zorg. Eenvoudige ingrepen aan staar, liesbreuken en spataderen worden niet meer in het AMC gedaan. “Dat is bij ons ook niet patiëntvriendelijk, want een kankerpatiënt of een slachtoffer van een ernstig ongeluk gaat altijd voor. Het is ook niet efficiënt: hartstikke dure spullen en super hoogopgeleid personeel inzetten voor eenvoudige dingen. Het is alsof je een broodje kaas in een driesterrenrestaurant serveert.”

Keuzevrijheid
Levi rakelt met zijn stelling dat je ziekenhuizen kunt sluiten een tere en gevoelige discussie op, die de verzekeraars jaren geleden ook al voerden. De verzekeraars stuitten daarbij op grote weerstand. “Als je ziekenhuizen sluit, moeten patiënten wel tien kilometer verder rijden om een gemeente verderop naar een ziekenhuis te gaan. En er is in Nederland een dramatische intolerantie voor ’tien kilometer verderop’.”

Amsterdam en Amstelveen tellen samen zeven ziekenhuizen, volgens Ad Warnar van belangenorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam ‘onvoorstelbaar veel’. Maar hij wil daarbij benadrukken dat het opheffen van ziekenhuizen ook voor de patiënten heel ingrijpend is. Ook zal door het schrappen van ziekenhuizen de keuzevrijheid wat afnemen.

“Ik weet dat er onder bewoners in Noord veel vrees is dat hún BovenIJ Ziekenhuis verdwijnt. Mensen moeten vertrouwen hebben dat ze in een spoedgeval wel op tijd in het juiste ziekenhuis liggen: voor Noord is dat het OLVG of het Zaans Medisch Centrum. Marcel Levi zegt dat het kan, ik weet het niet.”

Bron : Parool