SEH verpleegkundige schrijft boek over zijn werk.

Het boek ’Spoedbroeder’ vertelt in 16 hoofdstukken over ervaringen en belevenissen van een spoedeisende-hulp verpleegkundige. Vanaf vrijdag 19 februari 2016 is dit boek lokaal en via internet te verkrijgen.

De boekpresentatie vindt plaats in Doornspijk waarbij de eerste burger van de gemeente Elburg het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen.

Persoonlijk wordt verhaald over situaties die zich kunnen voordoen. De inhoud is open, eerlijk, persoonlijk, verhalend, humoristisch, triest en soms licht filosofisch.

Vanaf het beginpunt wordt het reilen en zeilen beschreven over de gang van zaken op de afdeling Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis.

Dinand Reiling, geboren in 1963 is spoedeisende-hulp verpleegkundige sinds 1993. Hij is geboren en getogen in het Gelderse Elburg. Als vijfde uit een gezin met zeven kinderen heeft hij zijn geboorte plaats alleen verlaten voor opleiding en militaire dienst. Hij is gehuwd en heeft 4 volwassen kinderen: 2 zoons en 2 dochters.

De schrijver heeft dit bijzondere vak geleerd in het Harderwijker ziekenhuis. Daarnaast heeft hij op meer dan 20 andere spoedeisende hulpen zijn werkervaring kunnen toepassen en daardoor heeft hij inspiratie opgedaan.

De spoedeisende-hulp afdeling is vooral buiten kantoortijden en de weekenden het episch centrum van het ziekenhuis waar alle patiënten komen die ingestuurd worden met een acuut probleem.

De kans is groot dat iedereen in Nederland ooit de afdeling spoedeisende-hulp heeft bezocht of gaat bezoeken. Dit komt mede door de toenemende verzilvering van de samenleving en de meer voorkomende ongezonde levenspatronen van de bevolking.

Om voorbereid te zijn op een spoedeisende-hulp bezoek en inzicht te krijgen over de dagelijkse gang van zaken aldaar, helpt het boek daarover een beeld te vormen.

De intentie van de schrijver is om de inhoud voor iedereen begrijpelijk te maken. Medische terminologie wordt direct uitgelegd en er is een verklarende woordenlijst achterin.

De cover geeft de urgentie aan die zorgbieders voelen doordat er zwaaiverlichting van een ambulance is te zien. Eenmaal aangekomen op de afdeling spoedeisende-hulp begint het eerste hoofdstuk. De ambulance vertrekt en de onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis kunnen beginnen.

De inhoud geeft een duidelijk beeld voor zowel de professional en de leek. Ook BHV-ers en EHBO-ers zullen baat hebben bij de beschreven informatie.

Het boek ’Spoedbroeder’ is uitgegeven door Birdy and Dino en te bestellen via internet en bij de boekhandel. Meer informatie op www.spoedbroeder.nl

AANBEVELINGEN

”Een vlot geschreven boek, dat je door middel van veel persoonlijke belevenissen een kijkje geeft achter de deuren van de Spoedeisende Hulp.”

Berend van Apeldoorn SEH-verpleegkundige (DMU).

”Een boek geschreven door een ervaren en bewogen spoedeisende-hulp-verpleegkundige. Dinand wil de lezer meenemen naar de afdeling Spoedeisende Hulp waar ellende, verdriet en emotie elkaar tegenkomen. Zijn wijze van schrijven geeft een weergave van de dagelijkse werkzaamheden op zo’n dynamische afdeling. Dinand wil de lezer deelgenoot maken van zijn ervaring in de afgelopen jaren als ’spoedbroeder’.

Dit boek kan ik van harte aanbevelen aan iedereen die binnen het domein van de acute spoedeisende medische zorgverlening wil gaan werken. Maar ook diegenen die bekend zijn met dit vakgebied, zullen veel van zijn ervaringen herkennen. Ik wens u allen veel leesplezier toe.”

Reggie Diets, Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg, Officier van Dienst Geneeskundig, Universitair docent-onderzoeker.

 

”Een goede kijk achter de schermen van ’de spoed’ in al zijn facetten. Het lezen meer dan waard!”

Annie Knoben, SEH-verpleegkundige, Ziekenhuis Zuyderland te Heerlen

 

”De schrijver geeft op pakkende wijze een goed beeld van allerlei aspecten van de hulpverlening op de SEH en de rol daarin van de SEH-verpleegkundige. Het boek is doorspekt met casuïstiek en persoonlijke indrukken. Waar nodig worden medische termen verklaard zodat ’Spoedbroeder’ ook voor leken begrijpelijk is .Van harte ter lezing aanbevolen!”

Gerben Klazema, oud-huisarts

 ”Uit de praktijk gegrepen! Een feest der herkenning voor allen die op enigerlei wijze bij de SEH zijn betrokken én een leuk en leerzaam inkijkje achter de schermen voor geïnteresseerden! Een aanrader voor iedereen die de SEH na aan het hart ligt.”

Ellen Martens, Afdelingsleider SEH, Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.

 ”Met plezier gelezen, herkenbaar, luchtig, met een lach maar ook met een traan. Het leven van een ’spoedbroeder’ verwoord in een lezenswaardig boekje. Ik ken de auteur al jaren en heb veel mogen samenwerken met deze kundige en ervaren ’broeder’.

In elk hoofdstuk, in elke anecdote van dit boek zie ik de auteur voor me. Altijd als we elkaar zagen, begonnen we de dienst met het schudden van elkaars hand en een schouderklop. Die schouderklop heb je nu helemaal verdiend. Een prachtige, toegankelijke spoedbroeder.”

Gerrit Schraa, Traumachirurg St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk.

 “De patiënt centraal. Dat is de geest waarin de schrijver ons meeneemt in zijn avonturen. Gezien door de ogen van de zorgverlener maakt hij ons duidelijk hoe belangrijk het is je zonder vooringenomen standpunten naar een slachtoffer op te stellen. Niet alleen voor professionals in de zorg is het een verademing met de auteur over de schouder mee te mogen kijken, maar ook voor de (potentiële) patiënt is het nuttig te ervaren hoe je als slachtoffer “gezien” wordt.

Van humoristisch tot desastreus neemt de schrijver ons mee in alle openheid. Zonder rem worden gevoelens blootgelegd, die velen zullen herkennen, maar niet openlijk durven te uiten’.

Arie van Vugt, Traumachirurg, MST Enschede

 ’Spoedbroeder’ is een goede keuze voor iedereen die iets meer wil weten over het wel en wee op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Leuke anecdotes, heldere uitleg over alle werkzaamheden, enige zelfspot en humor ontbreken niet. Toegankelijk geschreven. Een aanrader!

Wout J. Adema, lid RvB/CFO, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht.

 

”Het werken voor mensen, door mensen, blijft mensenwerk. Zo waar, zo treffend, met liefde en passie voor dit prachtige vak. Vol wetenswaardigheden en een dijk ervaring.

Voor iedereen die iets meer wil weten of wil gaan werken op een SEH is dit boek een aanrader. Inspirerend en het meest belangrijk: recht uit het hart.

Miranda Schraven, SEH-verpleegkundige Ziekenhuis Rijnstate Arnhem.

www.spoedbroeder.nl

Dinand Reiling