Bereikbaarheidsanalyse SEH’s 2016. Analyse gevoelige ziekenhuizen

In juni 2015 heeft het RIVM bereikbaarheidsanalyses gepubliceerd van de SEH’s en locaties waar acute verloskunde wordt aangeboden.

Die analyses waren gebaseerd op een inventarisatie van SEH’s en locaties waar acute verloskunde wordt aangeboden met peilmoment september 2014.

Uit de inventarisatie volgde dat er 91 ziekenhuizen waren met een 24/7-uurs SEH en 84 ziekenhuislocaties met aanbod van acute verloskunde. De bereikbaarheidsanalyses maakten gebruik van het rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg uit 2013. Begin 2016 heeft het RIVM een nieuwe versie van het rijtijdenmodel in gebruik genomen.

Het nieuwe model resulteert in andere rijtijden dan het 2013-model. Met het nieuwe model zijn de bereikbaarheidsanalyses van SEH’s en van acute verloskunde opnieuw uitgevoerd. Dit verslag geeft de resultaten van de analyses.

Lees hier verder