Rustige jaarwisseling in Jeroen Bosch Ziekenhuis

De spoedeisende hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een relatief rustige jaarwisseling gekend.

Het was volgens een woordvoerder wel druk, maar dat kwam vooral door regulier aanbod van patiënten.

In totaal moesten 13 mensen behandeld worden die gewond waren geraakt als gevolg van het afsteken van vuurwerk. 7 ervan waren jonger dan 18 jaar. Vorig jaar behandelde de SEH in totaal nog 45 vuurwerkgewonden.

11 mensen, allen ouder dan 18 jaar, moesten worden behandeld als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Bij 4 hiervan was sprake van comadrinken. Los van deze patiënten moest het ziekenhuis een persoon die overlast bezorgde door de politie laten verwijderen.

Bron