‘Houd de spoedeisende hulp in Leidschendam open!’

De Spoedeisende Hulp in Leidschendam moet mogelijk dicht volgens directie en verzekeraars. Dit is volgens veel inwoners en de huisartsen uit Leidschendam- Voorburg onverantwoord. Zij hebben hiervoor de volgende redenen.

  • SEH Antoniushove is regionaal een belangrijke centrale plek voor eerste hulp
  • De SEH van Leidschendam is nog steeds goed bezocht en sluiting leidt tot langere reistijden voor eerste hulp. Dit is levensgevaarlijk als men langer moet reizen. Lang niet iedereen gaat met de ambulance .
  • Bij sluiting zal er overbelasting van andere SEH’s en overbelasting van ambulances ontstaan.
  • Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van sluiting. De SEH van kleinere ziekenhuizen zoals Antoniushove is de steun en toeverlaat voor het hele ziekenhuis. Ze leveren reanimatie zorg, acute ondersteuning en zorgen voor opnames.
  • Sluiting heeft grote gevolgen voor kwaliteit van zorg in het ziekenhuis.
  • Doordat ambulances niet meer terecht kunnen in MCH Antoniushove moeten ambulances verder reizen met patiënten. Ze zijn langer bezet en daardoor minder snel inzetbaar voor de volgende melding. Dit leidt tot tekort aan ambulances!
  • Het is van belang SEH capaciteit te behouden en geen SEH’s te sluiten vooral door de vergrijzing zal de vraag toenemen.
  • Lokale eerste hulp en voldoende SEH’s zijn van groot belang bij rampen, epidemieën zoals een griepgolf of gewoon bij gladheid bijvoorbeeld.
  • Stop de macht van de verzekeraars, sluiten van SEH’s is niet onderbouwd door verzekeraars en nadelen van concentratie van spoedzorg zijn niet onderzocht. Afstand tot andere SEH’s is klein maar de reistijd vaak niet. Basiszorg moet overal geleverd kunnen worden dus ook eerste hulp.

Bron