Digitale ambulanceoverdracht helpt spoedpatiënt in Zwolle

Spoedpatiënten zijn beter af als ziekenhuizen direct gegevens ontvangen vanuit de ambulance. Dit ervaart de Isala Klinieken Zwolle.

Die ontvangt vanuit rijdende ambulances direct digitale gegevens van de spoedpatiënt in hun eigen ziekenhuissysteem.

In Nederland is jaarlijks meer dan zeven miljoen keer acute zorg nodig. Hierbij worden ruim 800.000 ambulancerittengemaakt naar het ziekenhuis. Het overdragen en verkrijgen van de benodigde actuele informatie kost vaak veel moeite, zeker als de patiënt niet bij kennis is. Voor deze overdracht moet een zorgverlener bij aankomst in een ziekenhuis de patiëntgegevens overdragen. Het ziekenhuis moet deze gegevens overzetten in het ziekenhuissysteem. Dit kost tijd. Tijd kan het verschil betekenen tussen leven of dood. Daarom is tijdbesparen op overdracht in een spoedsituatie essentieel. Immers, bij acute zorg telt iedere seconde.

Informatiestandaard Acute Zorg

Daarom werken acute zorgverleners met de beroepsrichtlijn ‘Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp’. Nictiz heeft op basis van deze richtlijn de informatiestandaard Acute Zorg ontwikkeld. Inmiddels stuurt meer dan negentig procent van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) patiëntgegevens elektronisch vanuit ambulances naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen (SEH’s). Ambulancezorg Nederland verzorgt hiervoor het transport via hun infrastructuur ‘Landelijke Server Digitale Vooraankondiging’. De meeste van deze ziekenhuizen gebruiken hierbij een portaal voor het inzien van de gegevens. Dit betekent dat het ziekenhuis al voordat een spoedpatiënt arriveert, diens gegevens kan inzien in dat portaal.

Ziekenhuisinformatiesysteem

De Isala Klinieken gaan nog een stap verder. Zij hebben met RAV IJsselland eenkoppeling gemaakt tussen de ambulance en het digitale patiëntendossier in het ziekenhuis. Hiervoor is de informatiestandaard Acute Zorg geïmplementeerd in het eigen ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Hierdoor krijgen zij de informatie vanuit de ambulance direct overgedragen in het elektronisch dossier van de betreffende patiënt. De ontvangen gegevens uit de ambulanceoverdracht staan dus meteen in het juiste dossier.

Elektronische ambulanceoverdracht

Deze elektronische ambulanceoverdracht van een rijdende ambulance naar het patiëntendossier komt uiteindelijk de spoedpatiënt ten goede. De behandelende arts kan sneller een diagnose stellen en een behandelplan bepalen. Dit ervaart bijvoorbeeld de afdeling cardiologie van de Isala Klinieken. “Bij een hartinfarct telt iedere seconde”, zegt Isala cardioloog Arnoud van ’t Hof in een artikel op de Isala-website. “Dat ik nu een complete informatieset met actuele ECG kan bekijken en vergelijken met ons eigen patiëntendossier voordat de patiënt daadwerkelijk binnenkomt, is een enorm winstpunt. Ik kan daardoor veel beter anticiperen op wat er nodig is. Als ik bijvoorbeeld zie dat het om een groot infarct gaat, kan er meteen een katheterisatiekamer worden vrijgemaakt.”

Een spoedpatiënt krijgt betere zorg als de ambulance direct gegevens doorstuurt naar het ziekenhuis. De gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling verbetert daarbij de samenwerking in de acute zorgketen. Alle zorgverleners hebben immers hetzelfde informatiebeeld en handelen op basis van dezelfde gegevens. De patiënt hoeft zo niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen. De digitale ambulanceoverdracht levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan het redden van levens of het vergroten van de kwaliteit van leven.

Informatiestandaard inbouwen

Daarom wens ik voor alle patiënten in Nederland dat alle ziekenhuizen het voorbeeld van Isala volgen. Mijn advies aan ziekenhuisbestuurders is om hun leveranciers van ziekenhuisinformatiesystemen, zoals Chipsoft en Epic, met spoed te verzoeken om de informatiestandaard in het ziekenhuisinformatie-systeem in te bouwen en hiermee rechtstreeks te koppelen met de  ambulance.

Meer informatie? Animatie ambulancezorg: digitaal informatie delen

Bron