Venticare Magazine gratis voor NVSHV-leden

Via deze weg willen wij jullie mededelen dat wij met Venticare Magazine overeen zijn gekomen voor al onze NVSHV leden een abonnement te nemen op het Venticare Magazine.

Zoals jullie wellicht al eerder vernomen hebben was het niet meer mogelijk om met ons vakblad Triage verder te gaan wegens de hoge kosten.

Venticare Magazine zal 6 x per jaar uitkomen. In september 2016 overleggen wij met het bestuur van Venticare Magazine of we er definitief voor een langere periode mee door zullen gaan. Wij vinden dat we als NVSHV thuishoren in een Magazine wat over de Acute Zorg gaat. Het blad ziet er eigentijds en heel herkenbaar uit en is interessant voor meerdere collegae binnen de acute zorg. Een van de afspraken die wij met Venticare Magazine hebben gemaakt is dat er een SEH verpleegkundige zitting neemt in de redactie raad. Wie zich geroepen voelt mag zich bij het NVSHV bestuur aanmelden.

Onze eigen Website en Nieuwsbrief blijft uiteraard bestaan.

Graag  willen we jullie er ook alvast op attenderen dat het Managementcongres gehouden zal  worden op 8 april 2016 in het Meander Ziekenhuis te Amersfoort.  De uitnodiging en het voorlopig programma zullen zeer binnenkort volgen.

Het NVSHV congres 2016 gehouden zal worden op 6 oktober 2016 in het HagaZiekenhuis. Het zal een bijzonder congres worden daar de NVSHV haar 25 jarige jubileum viert.

 

Namens het Bestuur van de NVSHV

wensen wij jullie allen toe

 

Fijne Feestdagen

          en een

Goed en Gezond 2016

11-12-2015 13-48-16