Samenwerking in acute zorg

De afdelingen V&VN Intensive Care, V&VN Medium Care, V&VN Ambulancezorg en V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging en de NVSHV gaan meer samenwerken.

Zij hebben de behoefte efficiënter gebruik willen maken van de beschikbare kennis van elke afdeling en als krachtig collectief te opereren. Daarvoor is het Acute zorg cluster in het leven geroepen, om bij te dragen aan de verbetering van belangrijke thema’s in de acute zorg en de profilering van acute zorgprofessionals in het zorglandschap. De stuurgroep van het cluster, waarin elke afdeling vertegenwoordigd wordt door een lid, komt 4 keer per jaar bijeen. Het eerste thema waar het acute cluster zich op gaat richten is kwaliteitsregistratie en benodigde deskundigheidsbevordering voor acute zorgprofessionals.

Heb je vragen? Neem contact op via het contactadres van één van de deelnemende afdelingen.