Nieuwsbrief Nederlandse Triage Standaard – Vooruitblik naar 2016

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is de standaard voor triage in de keten acute zorg. Deze nieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen en initiatieven

18-12-2015 10-28-14

18-12-2015 10-29-11

18-12-2015 10-29-35