Bedreiging van medewerkers spoedeisende hulp bestraft

Een rechtbank heeft een 29-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld die in juli 2015 op de SEH van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn een arts en een verpleegkundige heeft bedreigd en vernielingen heeft aangericht.

Aan hem is een gevangenisstraf van 120 dagen opgelegd, waarvan 43 dagen voorwaardelijk. Ook moet de verdachte schade vergoeden die het ziekenhuis niet door de verzekering vergoed heeft gekregen.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat naar de ervaring leert, delicten als het onderhavige veelal de oorzaak zijn van langdurige en ingrijpende angstgevoelens bij de directe slachtoffers. Zij dragen bovendien bij aan in de samenleving levende gevoelens van onveiligheid. Des te kwalijker vindt de rechtbank het dat de door verdachte geuite bedreiging was gericht tegen hulpverleners die hem de nodige zorg wilden verlenen en op een voor velen toegankelijke plaats namelijk de spoedeisende hulp van een ziekenhuis; een plaats bovendien waar zich kwetsbare personen (patiënten) bevinden.