‘Val oudere patient regelmatig veroorzaakt door onderliggende infectie’

Mensen die op de SEH verschijnen na een val zijn daar misschien helemaal niet door onhandigheid.

Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital waarschuwen dat ook een onderliggende infectie de oorzaak kan zijn.

“In de loop van de jaren heb ik me regelmatig verbaasd over het feit dat de meest ernstige infecties die ik behandelde, bij patiënten waren die het ziekenhuis bezochten na een val”,  vertelt hoofdonderzoeker Farrin Manian. “Zelfs wanneer patiënten vage klachten hadden die konden duiden op een infectie, zoals slapheid en loomheid, was het vaak de val die hen naar het ziekenhuis bracht.”

Eerder onderzoek liet al zien dat 20 tot 45 procent van de vallen wordt veroorzaakt door een infectie. Veel mensen die werken in de gezondheidszorg en verzorgers associëren een val echter niet met een mogelijke ziekte. En dat terwijl een infectie de bloeddruk kan verlagen en kan leiden tot duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd. Bij mensen met dementie kan infectie ook zorgen voor extra verwarring.

Nieuwe studie

Bij deze nieuwe studie waren 161 mensen betrokken die op de eerste hulp terecht kwamen na een val waarvan achteraf een infectie de oorzaak bleek. Urineweg-, bloed- en luchtweginfecties waren de meest voorkomende boosdoeners. Bij vier op de tien patiënten werd echter in eerste instantie helemaal niet aan een infectie gedacht.

Manian presenteerde de eerste resultaten van zijn onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst Infectious Diseases Week in San Diego. Vervolgonderzoek is nodig, maar volgens Manian is het in ieder geval belangrijk dat zorgverleners en familieleden bij een val er niet automatisch van uit gaan dat het door onhandigheid of struikelen komt.

Bron