Promotie SEH verpleegkundige Hester Diderich op protocol kindermishandeling

Hester Diderich, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld van het Medisch Centrum Haaglanden-Bronovo promoveert 4 november aan de Universiteit Leiden,

op haar onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH, genaamd het ‘Haaglanden protocol’. Dit ínmiddels landelijke ingevoerde protocol stelt medewerkers in staat om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Diderich is een van de initiatiefnemers van dit protocol. Uit haar onderzoek bleek dat in 91% van de meldingen, een vorm van kindermishandeling is gevonden na onderzoek van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Ook bleek dat het Haaglanden protocol succesvol geïmplementeerd kan worden in een andere regio, hoewel het scholen van medewerkers hierbij essentieel is. Zij onderzocht ook angst voor zorgmijders als gevolg van de implementatie. Het bleek dat de meeste ouders positief waren en aangaven dat zij in de toekomst de SEH opnieuw zouden bezoeken met dezelfde klachten. Verpleegkundigen en artsen die kinderen melden bij het AMK op basis van ouderproblematiek, hoeven niet te vrezen deze gezinnen als patiënt te verliezen.

De verdediging van het proefschrift ‘The Hague Protocol, dectection of child maltreatment based on parental characteristics at the hospital Emergency Department’ vind plaats op woensdag 4 november a.s. om 11.15 uur aan de Universiteit Leiden.

hester-promoveren

 

Bron: MCHaaglanden

 

Hester-2

Foto: Hester Diderich , bron