Inwoners willen centrale huisartsenpost naast de SEH in nieuwbouw Laurentius ziekenhuis in Roermond

Na enquette wil 87 % van de mensen die reageerden dat de centrale huisartsenpost haar intrek neemt in de nieuwbouw zodat er een spoedplein ontstaat met de Spoedeisende Hulp.

Op de NVSHV site was eerder al te lezen dat er problemen zijn in Roermond met de verhuizing van de HAP naar het Laurentius ziekenhuis.

De cliëntenraad van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft de afgelopen maand haar cliënten-panelleden gevraagd om hun mening ten aanzien van de centrale huisartsenpost en het spoedplein in de nieuwbouw van het ziekenhuis. 87 % van de mensen die reageerden geeft aan het zeer belangrijk tot belangrijk te vinden dat de centrale huisartsenpost haar intrek neemt in de nieuwbouw zodat er een spoedplein ontstaat met de Spoedeisende Hulp.

Dat maakte de cliëntenraad vanmiddag bekend. Eerder trok de VVD in de gemeenteraad van Roermond hierover al aan de bel. Het Laurentius ziekenhuis heeft bij de nieuwbouwplannen rekening gehouden met de bouw van een wat genoemd wordt ,,spoedplein’’. Daarin zouden ziekenhuis, HAP en ambulancedienst moeten samenwerken. Maar de huisartsenvereniging heeft daar volgens de VVD geen trek in. De fractie vroeg de verantwoordelijke wethouder om met de huisartsen rond de tafel te gaan zitten om tot een heroverweging van hun besluit te komen.

De cliëntenraad bevraagt haar panelleden zo’n zes tot acht keer per jaar om meningen te peilen ten aanzien van diverse onderwerpen. “Dan is het prettig dat we onze achterban, die zich heeft aangemeld voor het panel, te raadplegen in een enquête wat men vindt van bepaalde zaken.”, aldus Hans Schuurman, lid van de cliëntenraad van het Roermondse ziekenhuis. “Ze voelen zich betrokken en geven aan wat ze er écht van vinden. Het is al vaker voorgekomen dat we hele slimme tips en opmerkingen krijgen via de enquêtes. Eén cliënt bedacht deze keer zelfs een slogan: “Samen sterker voor de zorg aan mensen”, vertelt Schuurman.

Het onderwerp van de enquête in augustus betreft de te vestigen centrale huisartsenpost en het spoedplein in de nieuwbouw van het Laurentius Ziekenhuis. De cliëntenraad wil graag weten hoe belangrijk mensen het vinden dat de centrale huisartsenpost verhuist naar de nieuwbouw waardoor een spoedplein ontstaat met de Spoedeisende Hulp. De respondenten noemen als voordelen: één ingang voor acute zorg, snelle doorstroom naar andere disciplines in het ziekenhuis, sneller overleg met specialisten waardoor de kwaliteit en efficiëntie omhoog gaan. Verder benoemen panelleden dat de huidige centrale huisartsenpost tegenover het ziekenhuis, zoals de situatie nu is, niet dichtbij genoeg is. Vaak gegeven antwoorden zijn: “Je moet toch twee keer je auto parkeren, twee keer de auto in- en uitstappen. Dat is erg lastig als je beroerd bent en een spoedarts nodig hebt. Als er een noodgeval is, moet de ambulance uitrukken en dat kost geld. Je hebt niet alle specialistische hulp bij de hand. Bovendien is de weg oversteken voor zieke mensen die spoedhulp nodig hebben, gevaarlijk of te vermoeiend.”

Andere vragen die gesteld zijn, gingen over de voordelen van één spoedplein in de nieuwbouw van het ziekenhuis. 80 Tot 98% van de respondenten gaf aan het zeer belangrijk te vinden dat: het persoonlijk dossier snel in te zien is, de spoedeisende hulp fysiek nabij is in de nieuwbouw, de apotheek vlakbij ligt in de nieuwbouw, je gemakkelijk en goedkoop kunt parkeren, korte wachttijden hebt en er voldoende zitplaatsen zijn. Ook werden tips gegeven: afleiding voor kinderen, muziek, aparte plek om te telefoneren, indicatie duur wachttijd, fijne stoelen, beeldscherm met nieuws en een water- en koffieautomaat.

NI Laurentius

bron