Jongeren met suicidaal gedrag die de SEH hebben bezocht in Den Haag kunnen worden geholpen door SuNa

De GGD in Den Haag heeft een prijs gewonnen voor de opvang van jongeren die suicide dreigden te plegen. Het gaat om het project SuNa van Marion Ferber die donderdag de Ivonne van de Ven prijs 2015 heeft ontvangen.

Het project helpt jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Het gaat ook om jongeren die zichzelf zo erg hebben verwond dat ze op de Spoedeisende Hulp terecht zijn gekomen.Het ziekenhuis schakelt de afdeling SuNa in met toestemming van de jongere zelf. Vaak durven de jongeren geen hulp te vragen door hun culturele achtergrond en uit schaamte.

SuNa begeleidt deze jongeren naar goede hulpverlening. Het gaat vooral om allochtonen. Wanneer een jongere met suïcidaal gedrag in het ziekenhuis is gekomen, kan die SuNa inschakelen.

Belangrijke bijdrage

De Ivonne van de Ven prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcidepreventie of hulp aan naasten of nabestaanden. Het is donderdag Wereld Suïcide Preventie Dag.

Bron en hier meer achtergond informatie