Traumazorg van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes krijgt level 2 status

De traumazorg van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft voor de komende vijf jaar definitief de level 2 status toegewezen gekregen.

De visitatiecommissie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland heeft dat bekendgemaakt. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat de Goese locatie van het ADRZ aan alle voorwaarden voldoet om patiënten met ernstig letsel na een ongeval adequaat te mogen opvangen.

De level 2 status is geheel in lijn met de toekomstvisie die de commissie-Slenter voor Zeeland heeft ontwikkeld. Volgens de commissie moet de complexe acute zorg in Zeeland worden geconcentreerd op één plaats. Daar komt bij dat ook de intensive Care van het ADRZ de status level 2 heeft. Dit betekent dat patiënten met meer complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten er goed kunnen worden behandeld en langduriger kunnen verblijven. Het ADRZ vangt op de Spoedeisende Hulp in Goes jaarlijks meer dan zesentwintigduizend mensen op, onder wie ruim achtduizend traumapatiënten. Het hoort in de regio Zuidwest-Nederland bij de centra die de meeste traumapatiënten behandelen.

De level 2 status wordt toegekend op grond van strenge kwaliteitscriteria en aanwezige behandelmogelijkheden. Op de Spoedeisende Hulp in Goes staan 24 uur per dag en 7 dagen per week specialisten en verpleegkundigen paraat, gespecialiseerd in spoedeisende zorg. De zorgketen is zodanig ingericht dat ernstige ongevalspatiënten direct uitgebreide diagnostiek en (operatieve) behandeling kunnen krijgen. De beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel is geborgd. Sinds de vestiging van Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) is het mogelijk om bij calamiteiten van sport- en beroepsduikers direct behandeling in te zetten in de Goese locatie.

Om de patiënt snel op de juiste plek te kunnen brengen, zijn Spoedeisende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen ingedeeld in drie categorieën: level 1, 2 en 3. Level 3 ziekenhuizen bieden algemene traumazorg aan patiënten met verwondingen die niet direct levensbedreigend zijn. In level 2 ziekenhuizen worden patiënten met zwaardere of complexe verwondingen behandeld. De zwaarst gewonde slachtoffers gaan naar een level 1 ziekenhuis.

Bij de grootschalige kettingbotsingen op de A58 in september 2014 bleek dat het ADRZ goed in staat is, een groot aantal traumapatiënten tegelijk op te vangen. In enkele uren tijd werden toen bij de Spoedeisende Hulp ruim 30 slachtoffers behandeld. Voor hersenletsel en voor meervoudig gewonde patiënten is er een goed samenwerkingsverband met de level 1 ziekenhuizen in Rotterdam en Antwerpen.

Het ADRZ is bijzonder ingenomen met de positieve bevindingen van de visitatiecommissie van het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. De level 2 status betekent in de eerste plaats een belangrijke meerwaarde voor de Zeeuwse patiënt, maar is ook een blijk van waardering voor de mensen die er elke dag weer hard aan werken om de Zeeuwse traumazorg op zo’n hoog niveau te houden.

adrz level 2

Bron