SEH ADRZ krijgt een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg

Het ADRZ in Goes krijgt een bronzen SEH-Smiley. Daarmee is het ADRZ het eerste ziekenhuis in Nederland met een Smiley voor de spoedeisende hulp. Er zijn al veel ziekenhuizen die dit keurmerk voor kindgerichte zorg hebben voor hun kinderafdeling, dagbehandeling of de kraamafdeling. De Smiley voor spoedeisende hulp is nieuw.

De kinderafdeling van de SEH is al in het bezit van een Smiley, wat een vereiste is om een SEH-Smiley te kunnen krijgen. Tijdens een visitatie worden 4 hoofdthema’s, 11 sub thema’s en 30 criteria getoetst. Dit heeft geleid tot het bronzen keurmerk.

Stimuleren van kindgerichte zorg in ziekenhuizen


Ongeveer 15 jaar geleden ontwikkelde Kind & Ziekenhuis de ‘oude’ Smiley voor de dagbehandeling en de kinderafdelingen in ziekenhuizen om een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van kindgerichte zorg. Later kwam daar de Smiley voor de kraamafdeling bij. Doel van dit keurmerk was en is kindgerichte zorg in ziekenhuizen te stimuleren en ouders en kinderen daarover te informeren. Kind & Ziekenhuis heeft nu nieuwe Smileys ontwikkeld. Met nieuwe, aanvullende criteria voor kindgerichte zorg. De keuze ligt op verschillende niveaus van kindgerichte zorg op de kinderafdeling, de kinderdagbehandeling en de spoedeisende hulp afdeling.

Voorzijde-ADRZ-lweb

bron