Voldoende bedden in ziekenhuis vermindert drukte SEH

Verdediging proefschrift naar crowding (grote drukte) bij SEH-afdelingen door Christien van der Linden: ‘Emergency department crowding – factors influencing flow’.

De instroom van bezoekers op de SEH van een ziekenhuis kan afnemen door de daarvoor geschikte patiënten door huisartsen te laten behandelen. Verder moeten na behandeling op de SEH vervolgafspraken worden gemaakt om ongepland herhalingsbezoek te voorkomen. De doorstroom van patiënten verbetert met de inzet van verpleegkundig specialisten die bepaalde patiënten behandelen. Ten slotte neemt de drukte af door de opnamecapaciteit van het ziekenhuis te vergroten, zodat patiënten die opgenomen moet worden, snel van de SEH verdwijnen.
Dit stelt Van der Linden in haar proefschrift naar crowding (grote drukte) bij SEH-afdelingen van ziekenhuizen. Ze constateert dat het bij veel posten enkele dagen per week veel te druk is. In haar onderzoek beschrijft ze hoe de drukte kan afnemen door de instroom, doorstroom en uitstroom van de patiënten te verbeteren. Voor de instroom geldt het advies bij elke SEH of in de buurt van het ziekenhuis een huisartsenpost in het leven te roepen. Daar kunnen niet-urgente patiënten die zich bij de SEH melden naartoe. Verder kunnen speciaal opgeleide verpleegkundigen een aantal patiënten prima opvangen. Een speciaal probleem is dat veel patiënten lang op brancards op de SEH-post blijven liggen, volgens Van der Linden een van de hoofdoorzaken van drukte op de SEH. Als het ziekenhuis voldoende opnamecapaciteit heeft, kan dit worden beperkt.
Overmatige drukte op een SEH-afdeling levert risico’s op voor patiënten. Als de conclusies uit dit onderzoek worden opgevolgd, dan kan deze drukte worden voorkomen of in een vroeg stadium worden aangepakt. Dat leidt in de praktijk tot een aanzienlijke vermindering van het aantal gevaarlijke situaties voor patiënten. De leiding van de SEH erkent dat er soms sprake is van overmatige drukte, constateert de promovendus. Belangrijk is dat het hele ziekenhuis daarvan wordt doordrongen.

 

Datum: 5 maart 2015 van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Promovendus : Christien van der Linden
Promotor : Promotores: prof. dr. J.C. Goslings en prof. dr. R.J. de Haan Co-promotores: dr. R. Lindeboom en prof. dr. C. Lucas
Plaats en tijd: Aula, 13.00 uur

Bron : AMC

31-1-2015 19-39-50