Aantal SEH behandelingen en ziekenhuisopnames voor zelfbeschadiging stabiel

Zowel het aantal SEH behandelingen als het aantal ziekenhuisopnamen door zelf toegebracht letsel zijn in de afgelopen jaren stabiel. 

Het aantal overledenen door suïcide is daarentegen toegenomen in de periode 2009-2013. Opvallend is het grote aantal jonge vrouwen dat op een SEH-afdeling wordt behandeld in verband met zelf toegebracht letsel.

In 2013 vonden 8.500 ziekenhuisopnamen en 13.000 SEH-behandelingen plaats in verband met zelf toegebracht letsel. Deze aantallen zijn iets lager dan het jaar ervoor – de toekomst moet uitwijzen of deze ontwikkeling doorzet. Bij de SEH-behandelingen en ziekenhuisopnamen is niet bekend of er sprake was van een doodswens. In 2013 overleden 1.854 personen door suïcide. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Vaak jonge vrouwen
Zowel bij de opgenomen slachtoffers als bij de slachtoffers die op een SEH-afdeling zijn behandeld, waren vrouwen in de meerderheid. In 2013 was bij 64% van de opnamen in verband met zelf toegebracht letsel het slachtoffer een vrouw, bij de SEH-behandelingen was dat 66%.

Het meest opvallend is het grote aantal jonge vrouwen dat op een SEH-afdeling wordt behandeld in verband met zelf toegebracht letsel. In 2013 was de groep vrouwen van 15 tot en met 29 jaar verantwoordelijk voor 37 procent van alle SEH-behandelingen in verband met zelf toegebracht letsel .

Bron : www.veiligheid.nl