Opening CBRN-ontsmettingsunit bij de SEH van het JBZ in ‘s-Hertogenbosch

Bij de Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis(JBZ) is een permanente, moderne ontsmettingsunit geplaatst. 

Deze kan worden ingezet voor slachtoffers die zijn blootgesteld aan Chemische, Biologische, Radioactieve of Nucleaire (CBRN) stoffen. Het JBZ is het enige ziekenhuis in Brabant met een dergelijke moderne unit buiten het ziekenhuis. Uniek aan de unit is ook dat deze direct met één druk op de knop gebruiksklaar is.

Het JBZ voldoet met de plaatsing van de unit en de scholing van medisch personeel aan alle eisen voor de opvang van CBRN-slachtoffers. Vandaag is de unit door prof.dr. Willy Spaan, voorzitter Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, officieel geopend.

CBRN stoffen zijn gevaarlijke chemicaliën die corrosief, toxisch, ontvlambaar of explosief zijn, biologische agentia, radiologische en nucleaire agentia. Enkele voorbeelden van grote (inter-)nationale CBRN-incidenten zijn de brand bij Chemie Pack in Moerdijk 2011 (chemisch), de ramp in Japan met de kerncentrale Fukushima 2011 (nucleair), het incident in de metro van Tokyo met Sarin 1995 (chemisch). Ook de uitbraak van de grieppandemie en SARS (biologisch) zijn CBRN incidenten.

Diverse ziekenhuizen in Brabant hebben een voorziening waarin de slachtoffers ontsmet kunnen worden. De unit van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is echter compleet ingericht en met één druk op te knop direct inzetbaar. Mocht een CBRN-patiënt zich melden, dan kan de reguliere bedrijfsvoering van de Spoedeisende Hulp (SEH) gewoon doorgaan. De patiënt wordt na de ontsmetting ‘schoon’ naar de SEH afdeling gebracht.

Alle ziekenhuizen kunnen te maken krijgen met CBRN besmette slachtoffers die als zelfverwijzer naar de SEH komen of na een groot incident met de ambulance worden gebracht. Voordat in het ziekenhuis diagnostiek en behandeling van deze slachtoffers kan plaatsvinden, moeten zij eerst ontsmet worden. Dit om te voorkomen dat SEH medewerkers ook besmet worden met deze gevaarlijke stoffen.

De ontsmettingsunit bestaat uit drie compartimenten:

– Ingang/ vuile ruimte (rood): dit is de uitkleedruimte van de slachtoffers. Medewerkers dragen persoonlijke beschermende kleding en een ademmasker.

– Doucheruimte / vuile ruimte (oranje): in deze ruimte worden de slachtoffers ontsmet met water en zeep. Medewerkers dragen persoonlijke beschermende kleding en een ademmasker.

– Uitgang / schone ruimte (groen): in deze ruimte worden de slachtoffers afgedroogd en aangekleed. Van hieruit gaan de slachtoffers ‘schoon’ naar de SEH afdeling.

20150227 Opening CBRN unit

Bron: www.jbz.nl