Moderne ontsmettingsunit geplaatst bij de Spoedeisende Hulp van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Deze kan worden ingezet voor slachtoffers die zijn blootgesteld aan Chemische, Biologische, Radioactieve of Nucleaire (CBRN) stoffen. Het JBZ is het enige ziekenhuis in Brabant met een dergelijke moderne unit buiten het ziekenhuis. Het JBZ voldoet met de plaatsing van de unit en de scholing van medisch personeel aan alle eisen voor de opvang van CBRN-slachtoffers. Begin februari 2015 is de unit gebruiksklaar.

 

CBRN stoffen zijn gevaarlijke chemicaliën die corrosief, toxisch, ontvlambaar of explosief zijn, biologische agentia, radiologische en nucleaire agentia. Enkele voorbeelden van grote (inter-)nationale CBRN-incidenten zijn de brand bij Chemie Pack in Moerdijk 2011 (chemisch), de ramp in Japan met de kerncentrale Fukushima 2011 (nucleair), het incident in de metro van Tokyo met Sarin 1995 (chemisch). Ook de uitbraak van de grieppandemie en SARS (biologisch) zijn CBRN incidenten.

 

Alle ziekenhuizen kunnen te maken krijgen met CBRN besmette slachtoffers die als zelfverwijzer naar de SEH komen of na een groot incident met de ambulance worden gebracht. Voordat in het ziekenhuis diagnostiek en behandeling van deze slachtoffers kan plaatsvinden, moeten zij eerst ontsmet worden. Dit om te voorkomen dat SEH medewerkers ook besmet worden met deze gevaarlijke stoffen. Diverse ziekenhuizen in Brabant hebben een voorziening waarin de slachtoffers ontsmet kunnen worden. Het JBZ is de enige met een moderne unit buiten het ziekenhuis.

 

De opvang van CBRN-patiënten gebeurde voorheen op  de SEH zelf. Logistiek gezien was de SEH hier niet geschikt voor omdat deel van de SEH onbruikbaar werd na de opvang. Dit deel moest dan namelijk als ‘besmet’ worden gezien. De unit voldoet aan alle veiligheidsaspecten die van belang zijn bij de opvang van CBRN besmette slachtoffers. De unit is compleet ingericht en met één druk op te knop direct inzetbaar. Mocht een CBRN-patiënt zich melden, dan kan de reguliere bedrijfsvoering van de SEH gewoon doorgaan.  De patiënt wordt na de ontsmetting ‘schoon’ naar de SEH afdeling gebracht.

 

De ontsmettingsunit bestaat uit drie compartimenten:
– Ingang / vuile ruimte (rood): dit is de uitkleedruimte van de slachtoffers. Medewerkers dragen persoonlijke beschermende kleding en een ademmasker.
– Doucheruimte / vuile ruimte (oranje): in deze ruimte worden de slachtoffers ontsmet met water en zeep. Medewerkers dragen persoonlijke beschermende kleding en een ademmasker.
– Uitgang / schone ruimte (groen): in deze ruimte worden de slachtoffers afgedroogd en aangekleed. Van hieruit gaan de slachtoffers ‘schoon’ naar de SEH afdeling.

10-1-2015 16-09-52